Annons

Annons

Annons

Annons

Vattentäktsområdet i By-Gerdal

Insändare
INSÄNDARE: Ersätt de drabbade – Alliansen ställer krav kring vattenskyddsområdena

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Vattentäktsområdet i By/Gerdal.

Bild: Peter Forssell

Annons

Örnsköldsviks Alliansen vill att de fastighetsägare och företagare som verkar inom vattenskyddsområden ska hållas skadeslösa. De merkostnader som kan uppkomma för dessa grupper ska betalas av vattenkollektivet, det vill säga alla vi som använder vattnet som MIVA levererar.

Alla är överens om att vattentäkter är en viktig resurs som ska skyddas inför framtiden. Effekten av beslutet för de boende och verksamma inom området är däremot mycket svagt utrett och analyserat.

Annons

Annons

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet fattade i kommunstyrelsen i Örnsköldsvik den 5 november beslutet att MIVA ska ansöka om att utöka och skärpa kraven för vattenskyddsområdet i By/Gerdal, Sidensjö. Beslutet innebär även att totalt 25 vattenskyddsområden inom kommunen kommer att behandlas på samma sätt som By/Gerdal vattenskyddsområde.

Vad innebär ett vattenskyddsområde för de människor som driver företag eller har fastigheter inom skyddsområdet? Med beslutet följer en rad inskränkningar samt krav på tillstånd från exempelvis kommunens miljöenhet. Lantbruket i området drabbas av en rad förbud och ökade kostnader i form av ansökningar om tillstånd, avgifter för tillstånd och tillsyn, med ett omfattande merarbete som följd. Påverkan för de människor som bor inom skyddsområdet blir omfattande.

Mark- och miljödomstolen kan, efter ansökan från den enskilde fastighetsägaren eller företagaren, besluta om en intrångsersättning som MIVA ska betala. Denna är en engångsersättning som inte tar någon större hänsyn till årligen återkommande tillståndsansökningar med vidhängande avgifter.

Principen är viktig, kollektivets behov (samhällets behov av vatten och skydd av detsamma) går före det enskilda behovet. Vattenskyddsområden ska finnas enligt lag och behövs, om det råder ingen tvekan. Däremot ska detta inte drabba de som äger fastigheter och företag i området, vilka har funnits och verkat där under mycket lång tid.

Annons

Beslutet fattas slutgiltigt av kommunfullmäktige 25 november. Än finns tid att göra om och göra rätt.

Annons

Anna-Britta Åkerlind (C), oppositionsråd för Örnsköldsviks Alliansen

■■ Följ Allehanda Ordet fritt på Facebook

■■ Här kan du själv skicka in din insändare 

Annons

Annons

Till toppen av sidan