Annons

Annons

Annons

Docksta

Insändare
INSÄNDARE: Emil Källström (C) har fel om strandskyddet – det är en fördel för turismen i Höga Kusten

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Naturen är ett allmänt intresse, den tillhör oss alla och är en förutsättning för våra liv. En stor del av debatten nu handlar om att väga enskildas intressen mot allmänna intressen. Vem har rätt till naturen? Strandskyddet är i högsta grad en demokratifråga - är naturen bara för de som har råd att bygga strandnära? Eller ska man ha rätt till naturen även om man tillhör en annan samhällsklass, eller en annan art än människa? Vi i Naturskyddsföreningen Västernorrland svarar JA på den sista frågan.

Emil Källström (C) vill lätta på strandskyddet.

Annons

Att allemansrätten vid våra stränder inte skulle vara en viktig demokratisk rätt att värna, kan inte vi i Naturskyddsföreningen hålla med Emil Källström (C) om.

Annons

Strandskyddet är inte bara en viktig del av allemansrätten. Det ger också ett världsunikt skydd för den biologiska mångfalden. Det finns nästan inga andra länder som har skyddat sina stränder på samma sätt som gjorts här sedan 1950-talet. Men ett upphävt strandskydd är för det mesta oåterkalleligt för både friluftsliv och natur. Det är därför lagen måste vara utformad som den är: Exploateringen utgör undantaget - inte skyddet!

Många vatten- och landlevande organismer är beroende av orörda strandnära livsmiljöer – de är bland annat barnkammare åt många fiskar. Av landets rödlistade arter är cirka en tredjedel knutna till strand- och vattenmiljöer. Höga Kustens stränder är dessutom i en gränszon, där mångfalden är särskilt hög. Tack vare djupen mellan våra grynnor, och blandningen mellan salt och sött vatten, så har vi en särskilt hög artrikedom i det djupa havet utanför våra havsstränder. Så pass att Helsingforskonventionen har utsett havet som skyddsvärt marint område (MPA Marine Protected Area) och därmed del i ett nätverk av skyddsvärda områden i Östersjön och Kattegatt. Vår kust är alltså dubbelt unik, både på land och i havet.

Strandskyddet är ett demokratiskt måste, enligt Naturskyddsföreningen i Västernorrland.

Bild: Arkivbild

Annons

Annons

De flesta världsarv är kulturvärldsarv. Vårt världsarv är Sveriges enda rena naturvärldsarv - på vilket sätt skulle turismen gynnas av att man sänker värdet på den natur som FN:s världsarvskommitté har utsett som unikt? Det finns turistentreprenörer som lockar med just att Höga Kusten är unikt, och ovanligt rikt på arter. Är deras turister inte viktiga?

Men att kusten är världsunik, ska heller inte ursäkta överexploatering inåt landet och i sötvattenmiljöer.

Även här behövs en lagstiftning som utgår från skydd, men där exploatering är möjlig om naturvärdena är låga.

Att bevara strandskyddet är därför i allra högsta grad ett demokratiskt måste. Att ha så mycket värdefull natur som vi har i hela länet, är inte ett problem utan snarare en fördel för hållbar turism.

Naturskyddsföreningen i Västernorrland

■■ Följ Allehanda Ordet fritt på Facebook

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan