Annons

Annons

Annons

Brottning

Insändare
INSÄNDARE: Varför behandlas Husum IF:s brottningsklubb så styvmoderligt?

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Öppet brev till Örnsköldsviks politiker och tjänstemän.

Varför behandlar kommunen Husum IF:s brottningsklubb så styvmoderligt jämfört med andra klubbar? Den öppna frågan ställer jag efter de senaste årens ogina bemötande. Vi tar det kronologiskt:

Thom Svensson, mångårig ordförande i brottningsklubben har nu slutat på posten.

I september 2018 var en träff med kommunen inbokad som inte resulterade i något annat än beslut om att en ny träff skulle genomföras om några veckor. Dessa några veckor dröjde till 24 september 2019. Och då fick jag tillfälle att berätta om en del om klubbens problem. Kommunen lovade 18 500 kr i prispengar till SM i fristilsbrottning som klubben ordande i sporthallen i Örnsköldsvik två veckor före O-ringen 2018. Pengar som aldrig betalades ut. Det enda kommunen hjälpte till med var nedsatt hallhyra med 8 000 kronor. Klubben har dessutom drabbats av 17 500 kr i förlorade pengar på bokade resor i samband med Nexjets konkurs och minskat stöd från Västernorrlands Idrottsförbund. I stället för 35 000 kr har det blivit 10 000 kr per år efter riksdagens M-KD budget. Det innebär 61 000 kr i inkomstbortfall.

Annons

Annons

Kommunens svar var att debitera oss 3 283 kr per månad i hallhyra trots att vi har en överenskommelse med skolan om att fritt få disponera hallen mot att skolan fritt får använda våra brottningsmattor.

I juni i år bjöd jag fem namngivna personer från kommunen, ledande politiker och tjänstemän, till ett möte i Husum tillsammans med Svenska brottningsförbundets ordförande Jan Åström (före detta platschef för Husumfabriken med mera) samt sportchefen Samuel Lund. De kom från Stockholm och jag hämtade på flygplatsen. Ingen från kommunen anmälde förhinder, så jag räknade med att alla skulle komma. Döm om min förvåning när ingen kom. (En tjänsteman på lägre nivå kom halvannan timme för sent på grund av trafikproblem i Docksta och han är förlåten). Mötet mynnade givetvis ut i ingenting och där stod jag och fick skämmas.

Husums brottningsklubbs Mohammad Shafiq under i Sporthallen, Örnsköldsvik.

Bild: Jon Häggqvist

Endast 14 dagar efter Husum brottnings SM-tävlingar i Örnsköldsvik drog O-ringen igång med 5,5 miljoner i stöd från kommun. Junior VM i ishockey fick 2,4 miljoner från kommunen och IOGT-NTO 400 000 kr till sin kongress. Och de tiotals miljoner som går till Arenan och Modo Hockey ska vi inte tala om.

Vid mötet den 24 september frågade jag om det är en riktig bedömning från kommunen att Husum brottning inte ens var värda att få 18 500 kr i prispengar till SM-tävlingar med 155 aktiva och totalt cirka 300 personer som bokade upp två hotell till sista bädd. Svaret blev ja.

En ledamot i nämnden frågade sedan om vi gjort något själva för att få in andra inkomster.

Annons

Då lämnade jag mötet. Så bottenlöst okunnigt. Jag tog det som en mycket kränkande förolämpning efter alla 60-år som brottare och ledare. Det har varit en ständig kamp med lotterier, försäljning av varor på provision, jakt efter sponsorpengar, p-vakter vid event och allt som tänkas kan för att få pengar till verksamheten. Och alltid utan vare sig arvode eller reseersättning för egen del.

Annons

Jag har varit ordförande för Husum brottning i 35 år men har nu tröttnat. Jag mår dåligt och har inte satt min fot i träningslokalen en enda gång efter kommunens förolämpningar den 24 september.

Thom Svensson, före detta ordförande

SVAR DIREKT

Det är tråkigt att Thom Svensson upplever att Örnsköldsviks kommun har varit ogina i bemötandet av honom och Husum brottning. Det är en bild som kommunens politiker och tjänstepersoner inte delar med Thom. Kommunen har vid flertalet tillfällen de senaste åren avskrivit Husum brottnings hyresskulder när de inte kunnat uppfylla den avbetalningsplan som utformats. Vidare har kommunen stöttat föreningen genom att bland annat köpa in en ny brottningsmatta som placerats i spegelsalen i Husumskolan för att möta upp brottningens behov av utökade träningsytor i takt med att verksamheten vuxit.

Eva Sonidsson (S) och Sune Westberg svarar Thom Svensson.

Husum brottning har erhållit de stöd som kommunen har kunnat ge positivt bifall på, både vad gäller klubbens träningsverksamhet för barn och unga samt vid större tävlingar av nationell karaktär. Vad gäller jämförelsen med stöttning av andra idrotters nationella tävlingar så görs en bedömning utifrån tävlingens turistekonomiska värde om och hur mycket Örnsköldsviks kommun kan gå in och stötta ett enskilt arrangemang.

Annons

Det är mycket tråkigt att föreningen nu befinner sig i en ekonomiskt pressad situation till följd av att NextJet gick i konkurs och att stödet från Västernorrlands Idrottsförbund minskat kraftigt. Tyvärr är det så att när ett ekonomiskt stöd från exempelvis Västernorrlands Idrottsförbund minskar eller dras in så måste föreningar själva se över vilken verksamhet som ska bedrivas eller vad som måste sparas in på för att föreningen ska kunna fortsätta med sin basverksamhet. Det fungerar inte så att när stöd från stat eller förbund dras in så går kommunen in och täcker upp de minskade intäkterna genom ytterligare bidrag.

Annons

Frågor rörande uthyrning av idrottslokaler hos Örnsköldsviks kommun går genom kultur- och fritidsavdelningens lokalbokning och är inte en fråga som en enskild skola kan besluta kring. Det är varje enskild förenings ansvar att ta del av de riktlinjer och rutiner som finns kring uthyrning av idrottslokaler och i detta fall då det som gäller hyra och ersättning för nyttjade lokaler. Vad gäller lokalhyror för brottarlokalerna i Husum har kommunen fastslagna taxor med olika hög subventionsgrad beroende på vilken verksamhet som bedrivs i lokalerna. Husum brottning bedriver barn- och ungdomsverksamhet i föreningsform och har enligt regelverket därmed högsta subventionsgraden. Att hyra brottarlokalen och spegelsalen som föreningen använt för sin verksamhet kostar idag 68 kronor i timmen. Ska Husum brottning ha fri hyra i den/de lokaler de hyr av kommunen bör även andra föreningar som hyr av kommunen erhålla fri hyra och det är något som det inte finns ekonomiskt utrymme för i den kommunala ekonomin.

Annons

Vi har för närvarande en, som vi upplever det, god dialog med Husum brottning om hur föreningen med hjälp av bland annat kommunen kan komma upp på fötter igen. Det handlar både om ett indirekt stöd ekonomiskt men också ett stöd kring föreningens organisatoriska uppbyggnad för att Husum brottning ska kunna jobba framåt och fatta kloka beslut för framtiden. Det är vår ambition att fortsätta stötta Husum brottning på det sätt vi kan utifrån vad regelverket tillåter. Vi har stor tillförsikt i att arbetet som nu görs av föreningens styrelse och medlemmar kommer att resultera i att klubben kan fortsätta med sin fina barn- och ungdomsverksamhet som har en så stor betydelse för Husum och Örnsköldsvik”

Eva Sonidsson (S), ordförande kultur och fritidsnämnden

Sune Westberg, kultur och Fritidschef

Örnsköldsviks kommun

■■ Följ Allehanda Ordet fritt på Facebook

■■ Här kan du själv skicka in din insändare 

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan