Annons

Annons

Annons

Kulturhusutredningen i Örnsköldsvik

Insändare
INSÄNDARE: Liberalerna: För vem ska ett kulturhus byggas?

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Grattis Örnsköldsvik! Två förslag till kulturhus har presenterats. Staden, kommunen och hela regionen kan ha nytta av båda. Men Liberalerna Örnsköldsvik vill att ett kulturhus byggs utifrån besökarnas behov.

Det måste finnas utrymme för en mängd olika intressen i vår kommun. En black-box lösning vid arenan kommer inte passa alla kulturella ändamål, precis som ett kulturhus inne i centrala Örnsköldsvik inte är lämpligt för vissa arrangemang.

Två goda förslag för olika behov.

Vid större konserter och spelningar är logistiken omfattande. Förutom besökarnas parkeringar så måste det finnas utrymme för bussar, lastbilar och trailers. Större produktioner kräver stora ytor för lastning och lossning. Det krävdes till exempel sju fullstora lastbilar för att genomföra Mia Skäringers enmans-show i arenan. Många produktioner kräver tillgång till servering och ja, det finns även ett behov av tillställningar där alkohol serveras. När produktionsbolagen erhåller merparten av biljettintäkterna är det service och tjänster kring själva tillställningen som skapar ekonomiskt utrymme.

Annons

Annons

Fjällräven Center är redan i dag en framgångsrik kulturarena. Om befintliga anläggningar kan växlas upp och användas av fler skulle det skapa ringar på vattnet för många i vår kommun och region. Förutom att logistik, infrastruktur och service redan finns på plats vid arenan så öppnar black-box lösningen även upp för nya möjligheter att ordna större mässor och konferenser.

Lösningen som Övikshem presenterat vid gamla busstationen tilltalar en helt annan målgrupp och andra aktiviteter än lösningen vid arenan. Vi har i dag otillräckligt med lokaler för nyktra tillställningar. Det saknas även tillgång till större lokaler som kan bokas för tillställningar som pågår under en längre sammanhängande period. Går det att minska driftkostnaderna och skapa nya scener genom att kombinera en kulturlokal med trygghetsboenden och mindre lägenheter är det positivt. Samtidigt begränsas nyttan av en central lokal när det redan i dag är en brist på parkeringsyta och närmiljön ställer höga krav på ljudnivåer. Avsaknaden av strategi för sidointäkter i form av servering och alkoholförsäljning minskar även möjligheten att skapa lönsamma affärsmässiga tillställningar.

Erica Markusson (L) är en av insändarskribenterna.

Bild: Ove Öst

Annons

Kommunen kan inte göra investeringen lönsam.

Även i framtiden måste kulturaktörer vara fria att själva avgöra vilken lokal som bäst möter deras behov. Modo Hockey och Övikshem måste kunna visa att framtida hyresgäster och besökare vill betala det som krävs för att investeringen ska gå ihop. Det kan inte vara kommunens ansvar att göra en investering lönsam.

Liberalerna Örnsköldsvik har länge sett en black-box lösning vid arenan som ett realistiskt alternativ. Men vi hoppas att båda aktörer kan leverera en rejäl marknadsundersökning och visa ett hållbart kassaflöde. Utan att vara beroende av kommunen som direkt hyresgäst eller finansiär.

Erica Markusson, Göran Norlén och Bror Wallström, för Liberalerna Örnsköldsvik

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan