Annons

Annons

Annons

Annons

Sofia Mirjamsdotter

ledare liberal

Sofia Mirjamsdotter
Sofia Mirjamsdotter: Vad väntar du på Ardalan Shekarabi - laga sjukförsäkringen nu

Text: 

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende liberal.

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) Foto: Janerik Henriksson

Annons

En av grundpelarna i ett välfärdssamhälle är att det finns en grundtrygghet för människor som gör att de slipper hamna i ekonomisk misär även om de blir sjuka eller arbetslösa. I Sverige har vi sedan länge löst detta genom arbetslöshetsförsäkring och sjukförsäkring. Notera ordet försäkring. Det är alltså pengar som betalas in till gemensamma kassor, av alla som jobbar, för att de som senare drabbas ska få ekonomisk ersättning.

Trots detta är det på senare år mängder av sjuka som blivit nekade sjukpeng trots läkarintyg.

Försäkringskassan har fått hårdare direktiv för bedömning av arbetsförmåga, och människor som varit döende i cancer eller kroniskt sjuka och mer eller mindre sängliggande har skickats till arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen å andra sidan bedömer samma personer som icke anställningsbara och så småningom hamnar de hos socialtjänsten, och därmed belastar de helt i onödan kommunernas i många fall redan ansträngda ekonomi.

Annons

Annons

Detta trots att sjukförsäkringen är en försäkring. Trots att personernas läkare bedömt att de ska vara sjukskrivna. Antingen för att de helt enkelt är för sjuka för att arbeta, eller för att deras läkare bedömer att de behöver längre tid att återhämta sig, även om de är på bättringsvägen.

Resultatet av detta är oerhört i form av personliga tragedier. Självmord förekommer, och långt fler utförsäkrade har självmordstankar, enligt en studie av forskaren Niklas Altermark vid Lunds universitet .

Det är ytterst svårt att se hur samhället har något att vinna på att ge sjuka kalla handen på detta sätt. Det gäller oavsett om man räknar i mänskligt lidande eller kostnader i rena pengar. Pengar som ingår i en försäkring, inbetalade i form av arbetsgivaravgifter för anställda.

Många med psykiatriska diagnoser drabbas av utförsäkringar. Detta trots vetskapen om att psykisk ohälsa förvärras av ekonomisk oro. Dessa åtstramningar är svåra att få ihop med suicidprevention.

De senaste åren har vi med jämna mellanrum sett läkare slå larm, enskilt eller i grupp, om det kontraproduktiva i Försäkringskassans ambition att snabba på människors återgång i arbete vid pågående sjukdom.

Och förutom att enskilda drabbas, drabbar det hela vården då läkare behöver lägga orimligt mycket tid på att formulera och komplettera sjukintyg för att de ska passera genom Försäkringskassans nålsöga. En läkartid som patienten skulle behöva för att få vård, råd och stöttning kan gå åt till att skriva läkarintyg. Det är knappast så våra dyra läkartimmar är tänkta att användas.

Annons

Annons

Sedan en tid tillbaka har Sverige en ny socialförsäkringsminister i Ardalan Shekarabi (S). På fredag när det genomförs protestaktioner mot nedmonteringen av sjukförsäkringen i hela landet, genom att tända gravljus utanför landets försäkringskassekontor, är det bara att hoppas att han tar in budskapet.

Budskapet är: människor dör på grund av att sjukförsäkringen inte fungerar. Lita på läkarna. Återställ sjukförsäkringen så att sjuka människor kan koncentrera sig på att bli friska i stället för att få självmordstankar på grund av oron för ekonomin.

Annons

Annons

Till toppen av sidan