Annons

Annons

Annons

Hälsocentraler bantas i Ångermanland

Insändare
INSÄNDARE: Nej till regionens avveckling av hälsocentraler i glesbygd – de är oersättliga

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Över hela landet och numera även i Västernorrland pågår ett arbete för att utveckla en god och nära vård. Tanken är att en förbättrad lokal vård ska ska kunna lösa behov av sjukvård och omvårdnad utan att sjukhusens resurser ska behöva utnyttjas. Inte minst gruppen av äldre med många sjukdomar ska på detta sätt kunna få nödvändig vård och behandling nära hemmet och slippa långa transporter.

Annons

Annons

"De små hälsocentralerna i regionens mer glesbefolkade delar är är oersättliga i arbetet med att utveckla en god, lokal och nära vård", skriver insändarskribenten Nils-Gunnar Molin. Bilden är ett montage.

Bild: Jonny Dahlgren, Arkivbild

Reformen kräver ett utökat samarbete mellan region och kommun så att tillgängliga resurser utnyttjas optimalt. Primärvården har en central roll i detta arbete och reformen kräver att resurser överförs från sjukhusvården till den nära vården. Tillgången till nära vård är inte minst viktig för boende i glesbygd.

Region Västernorrland har sista veckorna presenterat förslag som innebär en nedrustning av primärvården i glesbygd. Vår uppfattning är att man på detta sätt kraftigt försämrar möjligheterna att genomföra en "Nära Vård" reform.

De små hälsocentralerna i glesbygd har personal som känner nästan alla inom sitt område, vet hur boendesituationen är, känner anhöriga och vet vilket hjälpbehovet är. Hälsocentralerna i glesbygd har helt enkelt en unik lokalkännedom som försvinner när vården centraliseras.

Sjukhusföreningarna i Sollefteå och Örnsköldsvik, som bildats för att motverka onödig centralisering av sjukhusvården, vill kraftfullt stödja fortsatt full verksamhet vid de nuvarande hälsocentralerna i Liden, Stöde, Trehörningsjö, Ramsele och Junsele. De små hälsocentralerna i regionens mer glesbefolkade delar är oersättliga i arbetet med att utveckla en god, lokal och nära vård.

Annons

Annons

Nils-Gunnar Molin, Sollefteå Framtidens Akutsjukhus

Katarina Hägg, Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus

■■ Följ Allehanda Ordet fritt på Facebook

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan