Annons

Annons

Annons

Annons

Örnsköldsvik

Insändare
INSÄNDARE: Varför blir gamla ledningsstolpar liggande i Björna – är det skillnad på stad och land?

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

I stan tas ledningsstolpar bort direkt när de tas ned. På landet kan de bli liggande på andras mark under lång tid, månad efter månad utan att någon kontaktar markägaren, skriver insändarskribenten.

Bild: Arkivbild

Annons

Vad är skillnaden mellan land och stad i vår lilla vackra kommun? Jo, i stan tas ledningsstolpar bort direkt när de tas ned. På landet kan de bli liggande på andras mark under lång tid, månad efter månad utan att någon kontaktar markägaren!

Inom Björna församling har kraftledningsnätet grävts ned i marken under några års tid. De gamla stolparna har tagits ned och placerats på olika ställen, i vissa fall i vägdiken, i andra fall på privata markägares mark. Om jag är rätt underrättad så är det elbolaget Vattenfall som utfört förändringen?

Jag frågar mig i sådana fall; hur kan ett statligt företag vara så slarvigt att det inte tar bort stolparna som tagits ned? Nu har de i stället placerats på privat mark. I vissa fall så att markägaren inte kan använda sina områden på avsett sätt.

Annons

Annons

Det finns exempel på att stolpar lagts ned innan julen 2018 och att de fortfarande ligger kvar. Vems är problemet? Är det markägaren, Vattenfall eller polisen som skall ta bort stolparna? Vem ansvarar för sanering? De gamla stolparna är troligen inte så miljövänliga där de ligger nu.

Snälla, börja behandla land och stad på samma sätt!

"Hur slarvig får statliga bolag vara?"

SVAR DIREKT:

När vi på Vattenfall Eldistribution får besked om att mark inte återställts på ett bra sätt så blir vi bekymrade. Det är vårt ansvar att se till att marken återställs och att markägare inte lider skada utan tvärtom blir nöjda med återställningen. I normalfallet ska stolpar tas ner och samlas ihop i högar som får lagras under en kortare tid i väntan på att en transport samlar upp en större mängd stolpar samtidigt. Det blir effektivare än att samla upp varje stolpe var för sig. Om stolparna tas ner under vintern så kan uppsamlingen dröja till sommaren eftersom Örnsköldsviks kommun stänger av vissa mindre vägar för tung trafik på våren fram till midsommar för att undvika körskador på dessa.

Att upplag blir liggande över ett halvår är däremot inte acceptabelt, speciellt inte om markägares aktiviteter blockeras, och vi beklagar detta. Vi har haft dialog med markägare i området och då avhjälpt problem som uppstått. Vi har nu också tagit förnyad kontakt med vår entreprenör för att undersöka vad som har gått fel.

Annons

Stolparna tas omhand som miljöfarligt avfall men sanering av platser där gamla kreosotstolpar legat är inte aktuellt då dessa stolpar är gamla och torra.

Annons

Markägare som upplever problem med återställningen är välkomna att ta kontakt med oss enligt de uppgifter som tidigare skickats ut i till markägarna i området. Alternativt går det att kontakta vår kundservice via vår hemsida, vattenfalleldistribution.se eller via telefon på nummer 020-82 00 00.

Vattenfall Eldistribution är just nu inne i ett intensivt skede för att förbättra elnätet. I ett investeringsprogram för norra Sverige driver vi hundratals projekt omfattande cirka 2,7 miljarder kronor för att minska avbrotten och modernisera elnätet, till nytta för våra kunder. Viktiga åtgärder är att förlägga ledningar som markkabel i stället för luftledningar, vilket skett i området kring Björna.

Tomas Ölvebring, chef för projektgenomförande norra Sverige, Vattenfall Eldistribution AB

■■ Följ Allehanda Ordet fritt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan