Annons

Annons

Annons

Besparingarna inom Örnsköldsviks kommun

I dag tas beslutet om Sörängets servicehus – förvaltningen förordar en avveckling och omvandling till trygghetsboende

När omsorgsnämnden i Örnsköldsvik har möte nu på onsdagseftermiddagen är frågan om avvecklingen av Sörängets servicehus i Gullänget en av punkterna på dagordningen.

Välfärdsförvaltningens förslag till beslut är just en avveckling av verksamheten, och att servicehuset säljs för att omvandlas till trygghetsboende. Något som stöds av såväl Socialdemokraterna som allianspartierna C, M och KD.

Text

Anna Sundberg (S).

Annons

Efter omsorgsnämndens möte i juni konstaterade ordföranden Anna Sundberg (S) att Sörängets servicehus inte längre är "funktionellt med dagens mått mätt". Välfärdsförvaltningen fick då i uppdrag att ta fram underlag för dagens beslut, bland annat med en risk- och konsekvensanalys för vad en avveckling av servicehuset innebär.

– Vi kan ju inte ta ett beslut som riskerar kvaliteten på vården, så det måste utredas. Vad innebär det för risker med att ta det här beslutet? Och vad får det för konsekvenser för brukare och personal? sade Anna Sundberg då.

Vi kan ju inte ta ett beslut som riskerar kvaliteten på vården, så det måste utredas.

Förvaltningens arbete under sommaren med att ta fram en risk- och konsekvensanalys av en avveckling av Söränget servicehus (och en stängning av Björnaborgs gamla delar som redan redovisats) har resulterat i ett antal punkter.

Annons

Annons

Bland annat pekar utredningen på risken för en ökad kö till servicehus på grund av det minskade antalet platser och en ökad kö till vård- och omsorgsboenden av samma skäl.

Andra risker som tas upp i utredningen är längre tid på korttidsboende för de som väntar på permanent plats, då brukare på exempelvis dagens Söränget har förtur, och ökade kostnader för utskrivningsklara eftersom korttidsplatserna är belagda av brukare med beslut om "i väntan på permanent boende".

Äldrevård.

Bild: TT

Utredningen pekar även på risken att kompetensförsörjningen på sikt försvåras, liksom att vikarier söker sig bort och därmed försvårar bemanningssituationen i kommunen.

Ulla Grundberg Larsson sitter i omsorgsnämnden för Vänsterpartiet. Hon är kritiskt till en avveckling av Sörängets servicehus.

- Kommunen behöver fler platser för äldre inom vård- och omsorgsboenden. Vänsterpartiet har besökt Söränget och ser att servicehuset passar utmärkt att utvecklas till ett vård- och omsorgsboende. Det skulle gå bra att successivt anpassa bostäderna.

En nedläggning skulle drabba dem hårt genom att de tvingas flytta från ett väl fungerande boende.

– Vissa lägenheter har redan den utrustning som behövs. Personal finns. Därför säger vi nej till förslaget att lägga ner och sälja huset med förhoppningen att någon privat aktör ska etablera ett trygghetsboende.

Annons

Ulla Grundberg Larsson pekar på att det i ett trygghetsboende finns hyreslägenheter för äldre som vid behov får hemtjänst.

Annons

– Det är en bra form för de som klarar mycket själva. Men de flesta av de som nu bor på servicehuset Söränget har större behov. En nedläggning skulle drabba dem hårt genom att de tvingas flytta från ett väl fungerande boende. Det skulle också innebära längre väntetider för andra äldre som behöver få plats på ett vård- och omsorgsboende.

Mathias Westin, Sjukvårdspartiet - Västernorrland Nolaskogsgruppen, (här framför äldreboendet Björnaborg) är hård i kritiken mot en avveckling av Sörängets servicehus. "Kommunen borde skämmas som ställer äldre på bar backe. Avvecklingen av Söränget ska inte inledas förrän samtliga boende fått ny plats i närområdet."

Bild: Torbjörn Berlin

Sjukvårdspartiet Mathias Westin i Örnsköldsvik är också mycket kritisk till en avveckling av Sörängets servicehus.

– Kommunen borde skämmas som ställer äldre på bar backe. Avvecklingen av Söränget ska inte inledas förrän samtliga boende fått ny plats i närområdet. Det är girigt av kommunen att vilja sälja boendet – inklusive de som bor där. Är detta något Socialdemokraterna är överens om med den nya alliansen i kommunen? Går affärerna före etik och moral?

Det är girigt av kommunen att vilja sälja boendet – inklusive de som bor där.

Omsorgsnämnden hade redan vid sitt sammanträde i maj uppe frågan om besparingar inför budgeten för år 2020. Besparingar som kommunfullmäktige tog beslut om storleken på vid sitt möte 17 juni.

För omsorgsnämnden innebär kommunens tvåprocentiga sparmål besparingar på 23,6 miljoner kronor. Utöver det har nämnden idag ofinansierad verksamhet motsvarande fem miljoner kronor inom personlig assistans, till följd av nya ärenden och utökningar i redan befintliga ärenden.

Annons

Det tar den totala summan för omsorgsnämnden att spara till 28,6 miljoner kronor. Förvaltningen har därför tagit fram förslag till åtgärder som sparar totalt 31,4 miljoner kronor.

Annons

Enligt förvaltningens förslag till beslut innebär förändringen med en avveckling av Sörängets servicehus och omvandling till trygghetsboende en besparing för kommunen på 12,1 miljoner kronor.

Bakgrund / Sörängets servicehus:

Sörängets servicehus har 48 platser varav två LSS-platser (Lagen om särskilt stöd och service). Här finns även träffpunkt, matservering, samlingssal och hemtjänstlokal.

Förslaget att avveckla Sörängets servicehus ligger i linje med den lokalresursutredning som omsorgsnämnden antagit för perioden 2019–2023, då servicehusen inte längre anses funktionella utifrån dagens behov.

Tanken att kommunens servicehus ska avvecklas "i sin nuvarande form i den takt verksamheten tillåter" och istället successivt omvandlas till trygghetsboenden, alternativt byggas om till vård- och omsorgsboenden.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan