Annons

Annons

Annons

Besparingarna inom Örnsköldsviks kommun

Trots besparingarna – Ö-viks ekonomi går sämre än väntat

I februari drog kommunfullmäktige i handbromsen och manade samtliga nämnder till stor återhållsamhet för att stärka kommunens redan svaga ekonomi. Trots detta fortsätter ekonomin att gå dåligt och flera nämnder uppvisar minusresultat.

Text

Kommunstyrelsens ordförande Per Nylén.

Bild: Erik Mårtensson

Annons

Som en del i arbetet med att stärka kommunens ekonomi har nämnderna manats till återhållsamhet gällande bland annat anställningar, intag av vikarier, sjukfrånvaro och inte minst deltagande i kurser och konferenser.

Månadsvisa uppföljningar av läget redovisas under året löpande till kommunstyrelsen. Uppföljningen för juni, som kommunstyrelsen hade att ta ställning till under gårdagens sammanträde, visade även den på fortsatt svåra tider.

Resultatet för 2019 väntas enligt månadsavstämningen uppgå till +9 miljoner kronor. 75 miljoner kronor sämre än det väntade resultatet för 2019 på +84 miljoner som fanns i den budget som antogs av kommunfullmäktige i november 2018.

Annons

Försämringen kommer till största delen av nämndernas negativa prognoser. Samhällsbyggnadsnämnden, bildningsnämnden, omsorgsnämnden samt humanistiska nämnden väntar sig resultat som alla är flera miljoner sämre än budget. Även det beslutade investeringsbidraget avseende Bredband 2020 anges i rapporten ha del i försämringen.

Annons

Kommunstyrelsens ordförande Per Nylén (S) menar att de stora skillnaderna gentemot budgeten kommer av en mängd olika anledningar.

– Vi har under en längre period vetat att de större nämnderna haft svårt att klara sina budgetar och till det finns naturligtvis en mängd olika skäl och parametrar. Det viktiga nu är att vi måste ta beslut ute i nämnderna och i kommunstyrelsen för att klara de åtaganden vi har. Både vad gäller ekonomin men samtidigt också så att vi kan ha väl fungerande verksamheter.

Vilka konkreta åtgärder har ni vidtagit?

– Det finns konkreta förslag för samtliga verksamheter. Det kan gälla exempelvis en översyn av närarbetsplatser, i vilken utsträckning de används och om vi ska ha samma utbud vad gäller dessa, till att inom skolan förlägga vissa delar till distansutbildning. En del kommer att vara politisk behandling och en del kommer ske på delegation, att man är försiktig med inköp och så vidare. Det kommer vara en tät dialog mellan respektive ordförande och förvaltningschef så att vi hela tiden följer upp arbetet och ser att det faktiskt händer någonting, säger Per Nylén och fortsätter:

– Vi har även sådant som ligger framöver som vi måste vara medvetna om, till exempel kostnadsutjämningen och hur den kan falla ut. Vi måste hantera situationen som den är här och nu, vi springer inte iväg och höjer skatten för att täcka upp utan måste hantera det vi har. Nu är det bara att gå till beslut, det är klart att det finns saker som kommer att göra ont men samtidigt måste vi förhålla oss till den ekonomi vi har. Annars riskerar det att drabba välfärden i stort.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan