Annons

Annons

Annons

Insändare
INSÄNDARE: Skogsstyrelsen: Felaktiga påståenden och snedvridning i KD-inlägg om nyckelbiotoper

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Det är svårt att avgöra om det är medveten skrämselpropaganda eller bara okunskap, när de tre kristdemokratiska ledamöterna Kjell-Arne Andersson, Magnus Oscarsson och Liza-Maria Norlin i en debattartikel 17/7 anklagar Skogsstyrelsen för att inte följa demokratiskt fattade beslut. Detta i samband med att vi registrerar skogar med mycket stor betydelse för växter och djur, så kallade nyckelbiotoper.

Att var fjärde avverkning skulle stoppas på grund av nyckelbiotoper framöver är helt taget ur luften, skriver Stina Moberg, Skogsstyrelsen.

Bild: Arkivbild, Jesper Jäger-Ärlestad

Annons

Debattinlägget innehåller en rad direkt felaktiga påståenden och snedvridningar. Här bemöter vi de värsta:

Annons

Påstående: Det är Skogsstyrelsen som avgör att nyckelbiotoper inte får avverkas.

Fel. Detta är ett väldigt utbrett missförstånd, underblåst av många debattörer. När vi registrerar en nyckelbiotop så innebär det att skogsägaren får ett kunskapsunderlag om sin skog av oss. En viktig information om svenska skogar både för markägaren och beslutsfattare om vilka värdefulla naturvärden som finns. Att veta om det finns naturvärden på fastigheten är ett bra utgångsläge för långsiktigt och ansvarsfullt brukande av skogen. Men, informationen vi ger är inte ett beslut. Varken om att få avverka eller inte. Däremot har marknadens aktörer genom certifieringen förbundit sig att inte hantera virke från en nyckelbiotop. Men det är certifieringens beslut, det styr inte vi över. Har ni synpunkter på det systemet, vänd er dit.

Påstående: Nyckelbiotopsinventeringen måste avbrytas.

Den utökade landsomfattande nyckelbiotopsinventeringen avbröts vid årsskiftet. Dessutom genom politiska beslut att dra in finansieringen. Beslut som ert parti varit med och fattat. Minns ni KD+M-budgeten kanske?

Påstående: Nyckelbiotopsinventeringen måste bli rättssäker.

Just därför utvecklade vi metoden med bland annat rättssäkerheten som mål under inventeringen förra året. Bland annat har metoden gjorts mer transparent. Uppdrag slutfört.

Annons

Påstående: Med regeringens tysta medgivande och i strid med riksdagens tillkännagivande har Skogsstyrelsen nu ­tagit fram en ny metod att inventera nyckelbiotoper.

Annons

När vi fick ett uppdrag av den tidigare regeringen att göra en landsomfattande nyckelbiotopsinventering, så satte vi naturligtvis igång med det. Bland annat för att göra metoden mer rättssäker, precis som ni efterlyser, utvecklade vi en metod som var mer transparent. När pengarna drogs in i budgeten för 2019, upphörde vi. Vårt agerande är därmed helt i linje med de beslut riksdagen tagit.

Att var fjärde avverkning skulle stoppas på grund av nyckelbiotoper framöver är helt taget ur luften. Två procent av svensk skog är i dag klassat som nyckelbiotop. En (1) procent av skogsägarna har en nyckelbiotop på sin mark som är större än de fem procent som man förutsätts avsätta frivilligt.

Demokrati är värd att försvara. Skogsstyrelsen genomför och agerar utifrån demokratiskt fattade beslut. Beslut som tas av vår riksdag. Den riksdag där Kjell-Arne Andersson, Magnus Oscarsson och Liza-Maria Norlin verkar.

Stina Moberg, distriktschef Södra Jämtland, tf distriktschef Västernorrland, Skogsstyrelsen

■■ Följ Allehanda Ordet fritt på Facebook

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan