Annons

Annons

Annons

Besparingarna inom Örnsköldsviks kommun

Personalen får koka kaffe själv, mindre ekologisk mat i Ö-viks skolor – två av många sparförslag inför 2020

Personalen får själv koka sitt kaffe, närarbetsplatser läggs ned, mindre kött och ekologisk mat i skolorna, färre tjänster...

Där är några av förslagen på hur en minskad budget för Örnsköldsviks kommun ska klaras nästa år.

Text

I fortsättningen, är det tänkt, får personalen i stadshusen själva koka kaffe – och städa upp efter fikat.

Bild: TT

Annons

Kommunstyrelsen har två förvaltningar under sig, kommunledning och konsult- och service. Även dessa har nu kommit med förslag på åtgärder, då det flaggats för en tvåprocentig minskning av budgeten nästa år.

Tillsammans har de båda förvaltningarna lämnat ett 20-tal sparförslag, där det på flera håll handlar om personalnedskärningar. Bland annat tror konsult- och service att det går att dra in sju heltidstjänster.

– Det är klart att vi helst sluppit det här. På viss ställen handlar det om kvalitetsförsämringar och det är ingen betjänt av, konstaterar kommundirektören Magnus Haglund.

Han är själv chef för kommunledningsförvaltningen, som – i en jämförelsevis liten budget – "bara" behövt plocka fram sparåtgärder för 3,2 miljoner. Där kan noteras att de omskrivna närarbetsplatserna ligger illa till.

Annons

Annons

Närarbetsplatser finns på fem ställen och är tänkta för kommunanställda som inte alltid ska behöva åka till jobbet i stan. De har låg beläggning och antalet ska minskas, oklart med hur många och vilka som läggs ned.

Betydligt större besparingar går att göra på konsult- och service. Närmare bestämt nära 13 miljoner. Av flera åtgärder sticker en förändring av mat- och livsmedelspolicyn ut.

Målet har varit att 50 procent av maten kommunen köper ska vara ekologisk och närodlad. En minskning till drygt 30 procent skulle minska kostnaderna med en miljon rätt av. Nästan lika mycket kan sparas på att minska andelen kötträtter snabbare än idag.

Skolmaten ska förändras om förslagen går igenom – mindre ekologiskt och färre kötträtter.

Bild: Robbin Norgren

Sänka ambitionsnivån när det gäller utemiljöerna torde inte bli populärt ute i verksamheterna, eller att sänka underhållsnivån. Vilket är två av förslagen.

Sedan kan vi också notera att kommunen har en anställd som kokar kaffe, plockar ur diskmaskinerna och ser till att det är snyggt runt fikaplatserna i Kronan och gamla stadshuset. Tjänsten avslutas i år och föreslås inte återbesättas.

Förslagen accepterades av kommunstyrelsens arbetsutskott och ligger nu till grund för arbetet med nästa års budget.

Åtgärdsförslag, 2 procent neddragning i budgeten

Kommunledningsförvaltningen

• Utvecklingsmedel tillväxtavdelningen (besparing 1 milj).

Annons

Bl a minskning av bidragen till Bygdsam.

• Personalkostnader administrativ personal (1 milj).

Fördelad på förvaltningens avdelningar, ingen utpekad.

• Kompetensutveckling (0,6 milj).

Annons

Minskning med en tredjedel av kostnaderna för avgifter för kurser och resor.

• Närarbetsplatser (0,3 milj).

Fem närarbetsplatser finns idag på småorterna, ska minskas – fastslås inte till hur många. Arbetsplatserna har utnyttjas väldigt lite.

• Arbetsmarknadsåtgärder (0,2 milj).

Riktat mot ungdomssatsningar. Motsvarar en ungdomsanställning utan bidrag, eller två med nystartsbidrag.

• Övrigt (0,1 milj)

Summa: 3,2 milj.

Så här såg det ut tidigare vid äldreboendet i Husum. Nu är ett förslag att "sänka ambitionsnivån" för utemiljöerna.

Bild: Robbin Norgren

 Konsult- och serviceförvaltningen

• Revidering av måltids- och livsmedelspolicy (besparing 2 milj).

Minska andelen ekologiska och närodlade livsmedel till drygt 30 procent (idag 41). Minska antalet maträtter kopplade till högtider och olika händelser, öka takten på att minska andelen kötträtter. Hårdare styrning av frukost och mellanmål.

• Service stadshusen (0,5 milj).

Förvaltningen har en person anställd för att koka kaffe, plocka ur diskmaskiner och hålla ordning kring fikaplatserna i stadshusen. Dras in fr o m nästa år.

• Energieffektiviseringar (2 milj).

Annons

• Sänkt ambitionsnivå utemiljöerna (1 milj)

Sänkning av åtgärdstakten. Utredning om en gemensam skötselorganisation med trafik- och park, kultur och fritid, välfärd.

• Scanningstjänst dras in (0,5 milj).

• Digitalisering av posthanteringen (0,5 milj).

• Samordning av tjänstebilar (0,8 milj).

• Telefoni (0,2 milj).

Samordning mellan administrativ service och IT-enheten

• Sänkt underhållsnivå (1,5 milj).

• Personalkostnader (3,6 milj)

Motsvarande sju årsarbeten. Effektiviseringar som skulle beröra de flesta verksamheter inom förvaltningen.

Summa: 12,6 milj.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan