Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
INSÄNDARE: Försäkringskassan svarar deltagare i smärtrehabilitering: Vi måste förhålla oss till regelverket

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Försäkringskassan håller med om att förebyggande insatser är viktiga både för individ och utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv, samtidigt behöver försäkringskassan förhålla sig till det regelverk som finns, skriver Cecilia Udin i en replik till kursdeltagare i smärtrehabilitering på Sundsvalls sjukhus.

Bild: Ove Öst

Annons

Replik på insändaren "Försäkringskassans beslut saboterar kurs i smärtrehabilitering – deltagare tvingas jobba trots behandlingsplan på heltid".

Annons

Försäkringskassan håller med om att förebyggande insatser är viktiga både för individ och utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv, samtidigt behöver försäkringskassan förhålla sig till det regelverk som finns.

Annons

Det som beskrivs i artikeln om att, ”reglerna inte har ändrats, men att man ändå valt att genomföra förändring som innebär kraftiga konsekvenser”, har sin bakgrund utifrån resultatet av en rättslig uppföljning om sjukpenning i förebyggande syfte. Försäkringskassan behövde åtgärda de kvalitetsbrister som framkom i uppföljningen. 

I artikeln jämförs en kurs i Stockholmsregionen med motsvarande kurs Västernorrland:
I Stockholm är kursen fem dagar och försäkringskassan betalar ut sjukpenning i förebyggande syfte för alla dagar. I Västernorrland är kursen komprimerad till tre dagar i veckan, eftersom upptagningsområdet är stort och det kan vara svårt för deltagarna att vara hemifrån hela veckan. Försäkringskassan betalar ut sjukpenning i förebyggande syfte tre dagar per vecka. De andra två dagarna handlar om läsning, planering, träning och återhämtning.

Försäkringskassans bedömning sker utifrån de villkor för ersättning som beskrivs i socialförsäkringsbalken. Ersättning kan utgå i den utsträckning som den försäkrade på grund av behandlingen eller rehabiliteringen är förhindrad att förvärvsarbeta. Det kan innebära att olika deltagare under samma kurs har rätt till ersättning för olika antal dagar.

Annons

Olika deltagare kan också ha rätt till olika ersättning då deras inkomst kan se olika ut. Försäkringskassan gör alltid individuella bedömningar utifrån individernas specifika situation och inte behandlingsinsatsen som sådan.

Annons

Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare

■■ Följ Allehanda Ordet fritt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan