Annons

Annons

Annons

Örnsköldsvik

Läsartext
Maria fick Naturskyddsföreningens miljöpris 2019

Naturskyddsföreningen i Örnsköldsvik har haft sitt årsmöte. Man kunde se tillbaka på ett starkt verksamhetsår med många aktiviteter som bland annat inneburit kretsens egna 40-årsjubileum.

Detta är en läsartext.

Miljöpriset för 2019 tilldelades Maria Vigström med företaget Kristinekulle gård. Maria informerar här om sig och sin verksamhet. Foto: Dan Norlin

Annons

Föreningen har en kunnig och driftig styrelse samt tre välfungerande ambitiösa arbetsgrupper. Dessa omfattar olika miljöområden. Gruppen för klimat, energi och biobränsle leds av Andro Stenman. Gruppen för biologisk mångfald leds av Staffan Landström medan Helen Forsgren leder gruppen för konsumtion, kemikalier och samhällsorientering.

Föreningen har nu 425 huvudmedlemmar. Kretsstyrelsen hoppas att fler personer ska kunna bli aktiva även i det lokala föreningsarbetet, till exempel i arbetsgrupperna där såväl medlemmar som andra miljöintresserade personer är välkomna att delta.

Annons

Annons

Vid årsmötet antogs nya stadgar som ansluter sig till riksföreningens nya stadgar och dess nya verksamhetsplan. Kretsens egna verksamhetsplan för 2019-2022 presenterades.

Årets miljöpris tillföll Maria Vigström som designar och syr kläder i återvunna och ekologiska material via sin webbutik. Hennes verksamhet flyttar snart från Trehörningsjö till Olofsfors bruk.

Nils Pauler presenterade en utdelad rapport med Klimatläget mars 2019 Det allvarliga läget som beskrevs överensstämde med Naturvårdsverkets syn på klimatet. Utsläppen av växthusgaser ökar. Halten i atmosfären stiger oavbrutet. Ökande befolkning och enormt ökande energibehov fram till 2050 innebär en väldig utmaning för världen.

Staffan Landström beskrev sedan hur man skapar blomrika marker, till nytta för oss själva och våra viktiga pollinerande insekter: bin, humlor och fjärilar. Våra kortklippta gräsmattor kan beskrivas som gröna öknar, och en del av dessa skulle kunna bli artrika ängsmarker med höga estetiska och biologiska värden.

Kretsstyrelsen leds för fjärde året av ordföranden Helen Forsgren. Per Sundin är vice ordförande, Nils Pauler sekreterare och Gudrun Pauler blev ny kassör. I styrelsen finns därutöver Monika Norberg, Erika Hallgren och Staffan Landström. Suppleanter är Andro Stenman, David Rocksén, Tora Byström (ny) och Anneli Nilsson (ny) medan Dan Norlin och Viktoria Lif lämnar styrelsearbetet.

Dan Norlin

Näraskribent

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan