Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
INSÄNDARE: Socialdemokraterna har inte visat något intresse av att delta i dialogen om vindkraft i Fängsjön/Storsjöhöjden

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Svar på insändaren "Brister i den demokratiska processen gällande vindbruk i Fängsjön/Storsjöhöjden".

Bittra socialdemokrater griper efter halmstrån för att smutskasta den nya majoriteten utan att själva visat något intresse att delta i diskussionen och dialogen med medborgare, besöksnäring, rennäring och företag.

Bittra socialdemokrater griper efter halmstrån för att smutskasta den nya majoriteten utan att själva visat något intresse att delta i diskussionen och dialogen med medborgare, besöksnäring, rennäring och företag, skriver debattförfattarna i en insändarreplik.

Annons

Det är helt korrekt att Forsca kontaktade Sollefteå kommun under november 2018 (då var Åsa Sjödén kommunstyrelsens ordförande och John Åberg vice ordförande) och att gruppledare med medföljare hade en träff med Forsca i slutet av november månad. Då lyftes frågan om ett förhandsbesked i vindkraftsfrågan för berörd park. Någon formell ansökan om tillstyrkan som Sollefteå kommun via utskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige skulle kunna ta ställning till har inte inkommit. Därav inte den gången av ärendet.

Annons

För att partierna på bästa sätt, demokratiskt och öppet skulle få bästa möjliga chans att bilda sig en uppfattning i ärendet om vindkraft i området Fängsjön och Storsjöhöjden, trots avsaknad av formell ansökan, har åtskilliga möten hållits och svagt intresse har visats av Socialdemokraterna.

Tre stora möten där samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige fått inbjudan (45 ordinarie plus ersättare) och information har hållits. Ett möte med ett besöksnäringsföretag i Resele, då närvarade 1 av 24 möjliga socialdemokrater och ett möte med rennäringen i Näsåker då deltog också endast 1 socialdemokrat. Inte heller när näringslivet bjöds in till en informationskväll i Näsåker var intresset särskilt stort bland socialdemokratiska ledamöter. 

Utöver dessa större möten har mängder av mejl, telefonsamtal och mindre möten hållits efter önskemål från berörda, invånare och företagare. Allt detta har pågått under december, januari och början av februari månad. Därefter har de interna demokratiska processerna i de olika partierna tagit vid.

Annons

Att media visat intresse är knappast något som förvånar med tanke på vilken omdiskuterad vindkraftpark detta handlar om. Som Socialdemokraterna borde vara medvetna om vid det här laget har vi fri media i vårt land vilka inte låter sig styras, tack och lov. Varje enskilt parti har haft sin egen demokratiska process i frågan och har därefter fått möjlighet att besluta om dess ställning. Efter att samtliga tre partier i den nya majoriteten tog ställning i frågan skickades ett förhandsbesked i frågan till Forsca.

Annons

Sollefteå kommuns nya majoritet tror på en öppen och transparent dialog med de människor och intressenter som berörs vid beslutsfattande. Vi hoppas att även Socialdemokraterna framöver ska inse vikten av detta.  

Johan Andersson (C)

Birgitta Häggkvist (VI)

Kjell-Åke Sjöström (V)

Maria Wennberg (C)

Roger Johansson (VI)

■■ Följ Allehanda Ordet fritt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan