Annons

Annons

Annons

Annons

Västernorrlands län

Debatt
Gifter i havsbotten kan renas med bakterier – ny miljöteknik leder till många nya jobb i länet

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Fiberbankarna längs Västernorrlands kust kan renas med hjälp av bakterier och svampar, tror forskarna som skrivit debattartikeln.

Bild: Arkivbild

Annons

I två veckors tid har världens ledare för ett tag sedan diskuterat klimat- och miljöåtgärder vid klimatmötet i Katowice. Det här är ödesfrågor för oss alla. Vår region står inför stora utmaningar inom miljöområdet och vi menar att just miljöfrågorna kan bli en av regionens främsta tillväxtfaktorer genom att vi tar ansvar för gamla miljösynder och använder vår kunskap för att motverka nya.

Vi kan ta fiberbankarna längs Västernorrlands kust som exempel: Här satsar nu Mittuniversitetet, med stöd av EU, kommuner, regionen och flera företag på avancerad forskning för att sanera miljögifter som i årtionden lagrats på havsbotten. Målet är att vår forskning och utveckling ska resultera i en teknik som gör det möjligt att låta naturen läka med hjälp av naturen själv. Genom så kallad bioremediering där svampar, växter och bakterier gör jobbet ska vi utveckla metoder som gör att miljöfarliga tungmetaller och organiska miljögifter tas omhand.

Annons

Annons

Mittuniversitetet tror att forskningen kan bidra till att vara ett första steg mot att regionen kan utveckla en helt ny, miljövänlig industri som inte bara sanerar gamla synder utan samtidigt också utvecklar nya miljövänliga, produkter.

Med modern forskning kan miljötekniken utvecklas med hopp om att vi, i framtiden inte ska tvingas sanera fiberbankar

Det räcker dock inte med att ”bara” hantera gamla miljösynder. Det är också dags att motverka nya miljösynder och här kan vi ta fiberbankarna som exempel - igen: Vi vill ge industrier, företag och myndigheter en ärlig chans att inte bara följa och kontrollera hur miljön påverkas av den verksamhet som de bedriver. Vi vill gå ett steg längre och ge dem möjlighet att styra verksamheten för att minimera negativ miljöpåverkan. Med modern forskning kan miljötekniken utvecklas med hopp om att vi, i framtiden, inte ska tvingas sanera fiberbankar eller hantera andra miljöskador.

Därför utvecklar våra forskare avancerad kamerateknik, bildanalyser och strålningsbaserad röntgenteknik så att industrierna – i realtid – ska kunna förutse hur verksamheten kommer att påverka miljön och vidta åtgärder.

Men, Mittuniversitetet siktar längre än så. Tekniken ska också kunna användas till att göra bullriga industrimiljöer ”ljudvänligare” och den ska hjälpa företag och industrier att motverka onödiga utsläpp av miljöfarligt lakvatten och flygaska.

Annons

Vår region står inför stora utmaningar inom miljöområdet och på Mittuniversitetet ska miljö vara ett av våra viktigaste forskningsområden och vi ser miljöfrågorna som en av regionens främsta tillväxtfaktorer. Finansieringen från EU:s regionala utvecklingsfonder för våra nya forskningsprojekt är en tydlig signal om att vi tänker rätt.

Annons

Vi är övertygade om att den forskning som bedrivs på Mittuniversitetet idag - och imorgon - utvecklar en teknik som i samverkan med företag i regionen och forskningsinstitutet RISE ICT kan skapa arbetstillfällen i branscher som vi idag kanske inte ens kan föreställa oss.

I Katowice har världens ledare, med största allvar, diskuterat våra ödesfrågor. På hemmaplan bör vi göra detsamma och vi vill prata utifrån begrepp som framtidstro, tillväxt och möjligheter.

Hans-Erik Nilsson, professor och dekan vid Naturvetenskapliga fakulteten

Benny Thörnberg, docent i elektronik

Erik Hedenström, professor i organisk kemi

■■ Följ Allehanda Ordet fritt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan