Annons

Annons

Annons

Annons

S-kvinnor: Vi kommer outtröttligt att kämpa för att såväl kvinnors som mäns förmågor tillvaratas

Monica Fällström, ordförande i Härnösands Socialdemokratiska kvinnor, förklarar drivkrafterna bakom S-kvinnor och varför de behövs. Bilder: Claudio Bresciani/TT / Patrik Lundin/SvD/TT / Pontus Lundahl/TT (montage)

Annons

År 1892 bildades den första socialdemokratiska kvinnoklubben i Stockholm. 1920 slöt sig 120 kvinnoklubbar samman till Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund.

Redan från början arbetade S-kvinnor för bättre villkor för kvinnor och barn genom att bland annat kräva barnomsorg, möjlighet till utbildning, drägliga arbetsförhållanden, rättvisa löner och kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp och fri abort. Precis som i dag!

Vi socialdemokrater strävar efter full sysselsättning och en generell välfärd för alla. Det finns en tydlig koppling mellan jämställdhet och ökad tillväxt och sysselsättning. Att heltid blir en rättighet samt införande av rätten till barnomsorg på kvällar, nätter och helgdagar stärker kvinnors ekonomiska förutsättningar, möjligheten att försörja sig och bidrar till tillväxt. Folkrörelse och folkbildning är viktiga verktyg i den feministiska kampen. Ett samhälles välstånd ökar när även kvinnor och flickor kan bidra på lika villkor som män och pojkar genom sina resurser och kunskaper. 

Annons

Annons

Den globala fattigdomen är ett gigantiskt problem som ofta leder till våldsamma konflikter och som också skapar grogrund för terrorism.

Vi får aldrig glömma att arbetarrörelsens väg från förtryck och underordning till dagens Sverige, inte varit lätt eller enkel. Klassklyftorna finns även i dag och det är alltid barnen som drabbas värst. Det drabbar ensamstående föräldrar hårt, speciellt mammor som arbetar i låglöneyrken och nyanlända kvinnor. Vi får heller inte glömma att villkoren för våra systrar och bröder i vår omvärld på alltför många håll är allt annat än ljus. Den globala fattigdomen är ett gigantiskt problem som ofta leder till våldsamma konflikter och som också skapar grogrund för terrorism. 

Det finns i dag tydliga antifeministiska krafter, samt de som på allvar tror på en särartsfeminism som utgår från tanken att vi är medfött biologiskt olika och på så sätt även har olika förutsättningar och behov. Dessa krafter anser därför att kvinnor och män ska ha olika positioner i samhället och vardagen.

S-kvinnor organiserar kvinnor i hela landet – lokalt, regionalt och nationellt. Vi utvecklar politiken och påverkar samhällsutvecklingen för att förverkliga vår vision om en jämställd värld. S-kvinnors målsättning är att kvinnor ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som män. Feminismen verkar för kvinnors politiska, ekonomiska och sociala rättigheter. Att tillvarata både kvinnors och mäns förmågor är viktigt för samhällsutvecklingen. Detta kommer vi S-kvinnor outtröttligt att fortsätta kämpa för.

Därför behövs vi S-kvinnor och den feministiska kampen även i nutid! 

Monica Fällström (S)

Ordförande Härnösands Socialdemokratiska kvinnor

■■ Följ Allehanda Ordet fritt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan