Annons

Annons

Annons

Annons

Västermalm

Mittuniversitetet är inte till för samhället – politiker borde räta på ryggen och höja rösten

"När stafettkostnaderna skjuter i höjden slår universitetet igen dörren för ungdomar som vill satsa på en framtid inom vården", skriver Anders Bergman.

Bild: Henrik Lundbjörk, Petter Hansson Frank

Annons

”Nära relationer med arbetslivet och en aktiv samverkan med omvärlden i övrigt bidrar till att hålla vår verksamhet engagerad och innovativ.” Så lyder Mittuniversitetets stolta formuleringar om sin roll i samhället och regionen.

Men Mittuniversitetets beslut att frysa sjuksköterskeutbildningen på grund av interna problem har väckt reaktioner på många håll. Det är fullt förståeligt och högst befogat. I en tid när samtliga regioner i hela landet skriker efter kompetent personal och när stafettkostnaderna skjuter i höjden slår universitetet igen dörren för ungdomar som vill satsa på en framtid inom vården.

Den högsta ledningen inom Mittuniversitetet har än en gång visat sig oförmögen att på ett anständigt sätt samverka med övriga samhällsaktörer. Agerandet påminner om den turbulens som uppstod när lärarutbildningen flyttades från Härnösand till Sundsvall.

Annons

Annons

I en tid när samtliga regioner i hela landet skriker efter kompetent personal och när stafettkostnaderna skjuter i höjden slår universitetet igen dörren ...

Om Mittuniversitetets högsta beslutande organ, universitetsstyrelsen, deltagit eller informerats om beslutet framgår inte av de pressmeddelanden som offentliggjorts. I den akademiska vokabulären heter det bara att ”Mittuniversitetet beslutat att vila (!) utbildningarna”. Under 2018 har hittills bara två styrelseprotokoll, från februari och maj, offentliggjorts där mest interna frågor har behandlats. Och enligt protokollen har sjuksköterskeutbildningen inte behandlats av universitetsstyrelsen.

I styrelsen sitter 15 ledamöter varav sju interna från Mittuniversitetet. Övriga har på ett eller annat sätt sin bakgrund i olika företag, bland annat SCA. Vilka intressen de företräder kan man bara spekulera i.

Sjukhusen i Västernorrland, och Sverige, skriker efter sjuksköterskor. Det är därför högst befogat att Mittuniversitetets beslut att lägga utbildningen på is får starka reaktioner, menar insändarskribenten.

Bild: Arkivbild

Styrelsen ska fatta avgörande visionära beslut om framtiden. Medelåldern är 60 år och ordföranden har en titel som blir allt vanligare, Senior Adviser. Några representanter från övriga samhället finns inte. De som ska fatta de viktigaste besluten representerar alltså en ganska snäv och liten krets i samhället som liknar vilket slutet storföretag som helst med en vd (rektorn) som ensam ska fatta de flesta besluten. Mittuniversitetets styrelse är en bland många maktgrupperingar som mycket väl representerar den New Public Management-anda som numera råder även inom den offentliga sektorn.

Annons

Annons

I den nya strategi för 2019–2023 som internt tagits fram under det senaste året heter det bland annat att "Mittuniversitetet är ett globalt universitet med regionalt engagemang som forskar och utbildar för hela livet" och att "Universitetet är till för det omgivande samhället". Fan tro't.

De som ska fatta de viktigaste besluten representerar alltså en ganska snäv och liten krets i samhället som liknar vilket slutet storföretag ...

Övriga samhällsaktörer, inte minst beslutsfattande politiker, har rätt att kräva en bättre samverkan och större öppenhet och insyn i hur universitetet sköter sitt viktiga samhällsuppdrag. Och resurser för att samverka saknas inte. Inom universitetet finns nämligen en hel avdelning med ett 30-tal anställda som ska syssla med just samverkan. Lika många jobbar inom kommunikationsavdelningen. Med en sådan gedigen bemanning borde universitetets samhällsuppdrag kunna skötas bättre.

Men det kräver också att region- och kommunpolitiker och övriga samhällsaktörer rätar på ryggen och höjer rösten. Det tycks finnas en rädsla och alltför stor underdånighet inför den akademiska världen som måste brytas. Då kommer också den nya strategin att "Universitetet är till för det omgivande samhället" att bli verklighet.

Anders Bergman

Allehanda-kommentar:

Mittuniversitetet har fått möjlighet att svara debattartikeln, men har avböjt.

■■ Följ Allehanda Ordet fritt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan