Annons

Annons

Annons

Annons

Försäkringskassan måste bättra sig – kan inte plötsligt ställa funktionshindrade utan inkomst

"Personer med aktivitetsersättning behöver Försäkringskassans stöd och uppföljning samt metodisk planering i mycket god tid innan den enskilde fyller 30 år. Tyvärr möter vi personer som görs medvetna om att de inom någon månad kommer att stå utan inkomst", skriver en grupp personliga ombud i insändaren.

Bild: TT

Annons

Vi arbetar som personliga ombud, PO, i Västernorrlands län. Verksamheten bedrivs oftast av kommunerna och finansieras delvis av regeringen via Socialstyrelsen och länsstyrelserna genom statsbidrag. Vår målgrupp är personer med psykiska funktionsnedsättningar 18 år eller äldre. Syftet med personliga ombud för den enskilde är:

1. Ge bättre möjligheter att påverka sin livssituation och vara delaktig i samhället

2. Ge möjligheter att leva ett mer självständigt liv och få en förbättrad livssituation

3. Ge möjligheter att få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service på jämlika villkor samt rättshjälp, rådgivning och annat stöd utifrån sina egna önskemål och behov

Annons

Vi har flera gånger uppmärksammat den utsatthet som plötsligt kan drabba dem med aktivitetsersättning och som ska fylla 30 år. Ersättningen är tidsbegränsad vid långvarig nedsatt arbetsförmåga för unga vuxna i åldern 19–30 år. Tanken med aktivitetsersättning är – utöver att ge ekonomisk trygghet vid nedsatt arbetsförmåga – att stimulera unga till aktivitet under tiden med ersättningen. Aktiviteterna ska förbättra personens funktionsförmåga och skapa förutsättningar att förbättra arbetsförmågan. 

Annons

Vi hänvisar till den rapport som Inspektionen för socialförsäkringen presenterade våren 2017 om Aktivitetsersättning till trettio års ålder – vad händer sedan? Se nedan i punktform de övergripande slutsatserna i rapporten:

■ Tiden med AE innehåller inte i tillräcklig utsträckning ändamålsenliga aktiviteter

■ De aktiviteter som genomförs följs inte upp i tillräcklig utsträckning

■ Majoriteten av de personer som haft AE går vidare till sjukersättning. Men det finns skillnader mellan kvinnor och män. Män har både en högre sannolikhet att få sjukersättning och att ha en inkomst efter tiden med AE

■ Besluten om sjukersättning är av god kvalitet

De med aktivitetsersättning behöver Försäkringskassans stöd och uppföljning samt metodisk planering i mycket god tid innan den enskilde fyller 30 år. Tyvärr möter vi personer som görs medvetna om att de inom någon månad kommer att stå utan inkomst, vilket äventyrar förmågan att betala hyra, mat med mera.

Annons

De som haft aktivitetsersättning och bostadstillägg och fyllt 30 år, kan ansöka om sjukpenning i särskilda fall och boendetillägg, vilket ansöks dagen efter att ersättningen upphört. Tyvärr för många som inte känner till sjukpenning i särskilda fall och boendetillägg. Försäkringskassan behöver informera tidigare och tydligare till berörda och även på hemsidan. De bör också ge möjligt att ansöka om sjukersättning.

Annons

Försäkringskassan behöver då utreda att arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Läkare och/eller arbetsterapeut behöver beskriva den enskildes sjukdom eller funktionsnedsättning i relation mot arbetsförmågan. 

Stefan Dahl och Carina Lindström, PO i Örnsköldsvik

Mona Sjöberg, PO i Sollefteå och Kramfors

Ann-Louise Bäckström och Leif Sundell, PO i Härnösand och Timrå

Catrine Nordlund, Maria Lemon och Per-Olof Tiger, PO i Sundsvall

Robin Edin, PO i Ånge

Annons

Annons

Till toppen av sidan