Annons

Annons

Annons

Fundera över era matråd – vill vi välja bort jordbruket i Norrland?

"Om vi väljer bort mjölk, ost, smör och kött så väljer vi också bort det norrländska jordbruket – så enkelt är det", skriver Stefan Engström.

Bild: TT

Annons

Replik på Det är skillnad på nöt och nöt – så välj svenskt kött 3 september.

Det är utmärkt att Naturskyddsföreningen i Ö-vik vill bevara den biologiska mångfald som jordbruket skapar – trots att man egentligen verkar vilja förorda vegetarisk mat. ”Det bästa för klimatet och hälsan” som man skriver.

Annons

Annons

Det norrländska klimatet tillåter inte (lönsam) odling av brödsäd, baljväxter eller frilandsodlade grönsaker – över 90 procent av åkerarealen i Norrlandslänen utgörs därför av vall som skördas som foder till framför allt nötkreatur. Om vi väljer bort mjölk, ost, smör och kött så väljer vi också bort det norrländska jordbruket – så enkelt är det.

Att våra matvanor påverkar klimatet är vi grundligt upplysta om. Att en storskalig övergång till vegetarisk mathållning skulle öka matimporten och innebära nedläggning av jordbruket i skogsbygderna i södra Sverige och i Norrland är mindre uppmärksammat.

Att dessutom jordbruket i norr kanske är bland de mest miljövänliga i världen med låg användning av konstgödsel, minimalt bruk av bekämpningsmedel, ingen konstbevattning och vallodling som binder kol, borde få Naturskyddsföreningen i Örnsköldsvik att fundera en gång till på sina matråd.

Men kossornas metanutsläpp då? Jo, det är sant att de svenska korna står för några procent av vår klimatpåverkan (de största utsläppen från jordbruket står själva brukandet för; lustgas och koldioxid som frigörs när jorden plöjs). Men om vi antar att vi helt avstår från nötkött, cirka 25 kilo/person och år i Sverige, minskar vi klimatbelastningen uttryckt i koldioxidekvivalenter med bara cirka 300 kilo per person – att jämföra med de 11 ton som varje svensk totalt genererar.

Annons

Fokuseringen på kornas klimatpåverkan är ett villospår som döljer de verkliga orsakerna till klimatförändringarna – användandet av fossila bränslen.

Stefan Engström  

■■ Följ Allehanda Ordet fritt på Facebook

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan