Annons

Annons

Annons

Annons

Valet 2018

Alternativ för Sverige: S, C och V sätter upp valaffischer – men varför söker ni inte tillstånd?

Det ska sökas tillstånd för valaffischer, men i Örnsköldsvik har varken S, C eller V gjort det, skriver Sven Valerio, Alternativ för Sverige, som nu undrar om partierna kommer att göra det.

Bild: TT

Annons

Det svenska valsystemet har en utformning som gynnar de etablerade partierna. Nämnas kan följande: Partistödet garanterar ekonomiska medel utifrån antal erhållna mandat, inte medlemmars engagemang och donationsvilja. Etablerade partier får sina partivalsedlar distribuerade av kommunen, medans uppstickare behöver sköta denna enorma logistiska operation helt i egen regi.

Systemet med valsedlar är omodernt och påverkar väljarnas val, när valsedlar skall plockas mer eller mindre inför öppen ridå. Betydligt sämre ekonomiskt lottade länder i världen, har modernare och mer demokratiska valsystem än Sverige. Alternativ för Sverige anser att partistödet borde slopas och systemet med valsedlar avskaffas till förmån för en digital lösning.

Annons

Men även i det lilla obstruerar etablissemanget för nya partier och existerande småpartier. I stort sett alla Sveriges kommuner kräver att partier söker och erhåller tillstånd av polisen för valaffischering. Ansökningsavgiften för detta är 700 kronor. Om ett parti ska söka tillstånd i landets samtliga 290 kommuner blir det alltså en utgift på 203 000 kronor.

Annons

... inte ett enda parti i Ö-viks fullmäktige har ansökt om tillstånd för affischering, enligt svar från Polisen på en fråga vi ställde den 16 augusti.

Det här vill inte ens de partistödsfinansierade etablissemangspartierna betala, vilket visas av att inte ett enda parti i Ö-viks fullmäktige har ansökt om tillstånd för affischering, enligt svar från Polisen på en fråga vi ställde den 16 augusti. Inget beviljat tillstånd fanns och inte heller några ansökningar under handläggning, enligt tillståndshandläggaren vid region nord. Detta trots att kommunens ordningsföreskrift kräver polistillstånd för affischering.

S, som haft nära nog politiskt monopol i Ö-vik och erhåller runt 1 miljon kronor varje år i partistöd från skattebetalarna, kan alltså inte lägga ut 700 kronor i ansökningsavgift. Samma sak för C och V. Dessa tre partier hade vid tillfället valaffischer uppsatta och förmodligen fler partier. Faktum är att i hela länet finns endast tre ansökningar om tillstånd: Två i Sundsvall och en i Kramfors.

Annons

Därför ställer vi nu två högst relevanta frågor: Kommer ni fullmäktigepartier i Ö-vik som har affischer uppsatta, att nu söka tillstånd? Kommer ansvariga tjänstemän i kommunen att vidta åtgärder mot de partier som bryter mot kommunens ordningsföreskrift?

Annons

Politiker som i fullmäktige beslutar om regler de själva sedan inte följer, är en perfekt illustration av det politiska etablissemang som Alternativ för Sverige vill förpassa till historieböckerna.

Sven Valerio,

riksdagskandidat Alternativ för Sverige

 

■■ Följ Allehanda Ordet fritt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan