Annons

Annons

Annons

Köttätare och idisslande kor är inte världens värsta miljöbovar

Att sluta äta kött är inte lösningen på klimathotet – det är koldioxiden från vår användning av olja, kol och gas som är helt avgörande, menar insändarskribenten.

Bild: TT

Annons

Angående Naturskyddsföreningen: Så här kan vi minska belastningen på klimatet publicerad 21 augusti.

Naturskyddsföreningen i Örnsköldsvik vill i en insändare att vi ska flyga mindre, hejda bilåkandet och minska köttätandet – allt för att rädda klimatet. Den goda avsikten med råden kan inte ifrågasättas – att de fossila bränslena är det stora problemet är helt klart.

Men när det gäller köttet är det lite mer problematiskt.

Frågan är nämligen vilket ”vi” som naturskyddsföreningen avser. Om vi i Sverige blir veganer innebär ju detta att hela den biologiska mångfald som djurhållningen upprätthåller försvinner. Betesmarkerna brukar ibland kallas för Sveriges regnskogar, beroende på artrikedomen och många fåglar, är helt beroende av jordbrukslandskapet. På senare tid har till exempel bidöden kopplats till att jordbruksmark övergetts och blivit skog. Allt detta brukade Naturskyddsföreningen tidigare lyfta fram.

Annons

Annons

Dessutom är verkan av en minskad köttkonsumtion ytterst liten – om en genomsnittssvensk helt avstår från nötkött, årskonsumtion cirka 27 kilo per person, så minskas växtgasutsläppen med några hundra kilo; att ställas mot de genomsnittliga utsläppen på cirka 11 000 kilo per person. Om köttet sedan ersätts med soja odlad på mark som varit regnskog är klimatvinsten ännu mindre.

■■ Följ Allehanda Ordet fritt på Facebook 

Om Naturskyddsföreningen med vi avser hela mänskligheten blir det också problematiskt. Visst kan väl köttfrossande amerikaner och australiensare dra ned hel del, men kan vi till exempel kräva att etiopiska småbönder ska slakta sina kor, den viktigaste proteinkällan?

Det är egentligen märkligt att just nötkött lyfts fram som den stora klimatboven. IPCC anger att jordbrukets idisslare genom sina metanutsläpp bara står för några procent av växthuseffekten.

Det faktum att risodlingens metanutsläpp är nästan lika stora nämns aldrig. Även om vi tar bort planetens alla ”metanproducerande” får, getter, kor, bufflar, renar och hästar och dessutom slutar att odla ris, så kan inte klimatet räddas – koldioxiden från vår användning av olja, kol och gas är nämligen helt avgörande.

Annons

Stefan Engström

 

Läs också:

► [+] Så vill politikerna rädda vår planet – skogsbränderna kan göra klimathotet till en het fråga i valet publicerad 2 augusti.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan