Annons

Annons

Annons

Annons

Rusta upp den regionala järnvägen – släng inte pengar på ett signalsystem som ingen vill ha

Text: 

"Att satsa på de regionala banornas upprustning är att satsa på landsbygdens överlevnad och framtid – men även hela Sveriges utveckling", skriver Linus Källgren, lokförare och lokalpolitiskt aktiv i Västra Initiativet Sollefteå kommun. Bild: Linus Källgren

Annons

Ett nytt signalsystem är något som det pratas ofta om när man hör riksdagspolitiker prata om järnvägens lösningar och dess upprustning. Att ett nytt signalsystem skulle lösa järnvägens problem är inte fallet. ETCS (European Train Control System) och ERTMS (European Rail Traffic Management System) medger gränsöverskridande trafik för trafikoperatörer och i någon mån utökad kapacitet. Men då krävs det att alla tåg som körs på sådan sträcka också är utrustade med systemet och dessutom har samma kapacitet.

Att installera ETCS på ett fordon kostar ungefär 10 miljoner kronor per lok eller motorvagn. Ja det är sant. Att installera ATC2 kostar 500 000 kronor per lok eller motorvagn. Jag upplever att det inte är något som hörs i debatten. Med den vetskapen förstår man att operatörer är motvilliga att göra dessa stora investeringar.

Annons

Annons

Att installera ETCS på ett fordon kostar ungefär 10 miljoner kronor per lok eller motorvagn. Ja det är sant.

Systemen som är det mest använda i dag är ATC2 (Automatic Train Control gen.2) tillsammans med System H, som innebär att banan är utrustad med spårledning vilket gör att sträckor med tåg på sig blir spärrade för andra tåg.

ATC2 är ett system som är otroligt robust och säkert både vad gäller driftsäkerhet och säkerhet för trafiken. ATC2 tillåter hastigheter upp mot 250 kilometer per timme, men då krävs att banorna är byggda för att klara det också vilket är största orsaken till att vi inte kan utnyttja ATC2:s fulla potential.

Läs också: Bister verklighet: De tyngsta plogloken får inte röja snö på Botniabanan – saknar rätt säkerhetssystem

Många banor klarar högre hastigheter, mer än 120 kilometer per timme, men har tillåtits att förfalla under lång tid utan erforderligt underhåll och åtgärder. Något som resulterat i att järnvägen i dag kan liknas vid det allmänna vägnätet; sätt upp en hastighetstavla med lägre hastighet så är problemet löst.

Staten måste se till att trafiken på järnvägen kan upprätthållas och utökas på fler sträckor ...

Annons

På Malmbanan ska det investeras 2,6 miljarder kronor i ERTMS nästa period, men bara styvt tiondedelen på banan, om inte infrastrukturplanens budget höjs. LKAB vill inte ha ERTMS utan hellre sett påbörjat dubbelspår. De första fem milen norr om Kiruna skulle gå på fem miljarder kronor. Kapaciteten är ansträngd, och ERTMS skulle minska den och vara en ö omgiven av banor med vårt välfungerande ATC.

Annons

Staten måste se till att trafiken på järnvägen kan upprätthållas och utökas på fler sträckor, för mer gods och för fler resenärer för att nå klimatmålen och bygga ett hållbart samhälle. Den utmaningen löses inte med ett nytt signalsystem som dessutom operatörerna bedömer sig inte ha råd med. Det görs genom att betala av underhållsskulden som byggts upp under decennier och rusta de regionala banorna.

Att satsa på de regionala banornas upprustning är att satsa på landsbygdens överlevnad och framtid – men även hela Sveriges utveckling.

Linus Källgren,

lokförare och lokalpolitiskt aktiv i Västra Initiativet Sollefteå kommun

 

■■ Följ Allehanda Ordet fritt på Facebook

Läs också:

SD: Kasta förslaget om höghastighetståg i papperskorgen – kommer inte att gynna oss i Norrland

Inte nog med att tågen inte går – även Norrtågs priser är urspårade

Annons

Annons

Till toppen av sidan