Annons

Annons

Annons

Annons

Kommunen ska föregå med gott exempel om brunnar – inte styra invånarna med tvång

Text: 

"Vi i Västra Initiativet anser att kommunen ska föregå med gott exempel innan man lägger myndighetskrav på invånarna att åtgärda sina anläggningar inom snäva tidsramar och hushållsbudgetar", skriver Linus Källgren (VI).

Bild: TT

Annons

Det auktoritära samhället växer sig allt starkare i Sverige. Vi ser det överallt, hur övergrepp sker genom överförmynderi, tvångsanslutningar, expropriering, paragrafrytteri och exploatering.

Skogsägare förlorar sin skog på grund av myndigheters långtgående krav, markägare förlorar nyttjanderätten när ledningar ska dras, fastighetsägare tvångsansluts till det kommunala avloppsnätet. Var har friheten och äganderätten tagit vägen?

Vi ser hur kommuner runt om i landet utökar kontrollen och jakten på enskilda avlopp. Fastighetsägare tvingas allt oftare att göra om sitt fungerande system, ofta med kravet på anslutning till det kommunala nätet. En sådan anslutning innebär i regel kostnader på flera hundra tusen kronor för den enskilde. Ibland kan det vara motiverat men i alltför många fall är det helt omotiverat.

Annons

Annons

Orsaken kan vara att kommunen vill bygga bostadsområden och för att få bättre ekonomi i projektet så tvångsansluts även befintliga bostäder. Det kan också vara hårdtolkning av vattendirektivet.

För Plus-kunder: Storsatsning på VA i Sollefteå – 85 miljoner investeras i ledningar och vattenverk

Det borde vara upp till fastighetsägaren och individen att på eget ansvar sköta sin anläggning.

Men jag blir alltmer övertygad om att det är friheten man är ute efter. Du ska inte längre kunna vara fri och självständig, det är fel, det är styggt. Då har man ingen kontroll på individen. Det blir så tydligt när man utökar avloppsnäten även i områden där det inte byggs villaområden och det redan finns fungerande system. Det borde vara upp till fastighetsägaren och individen att på eget ansvar sköta sin anläggning. Det finns i dag lösningar som visar sig vara mycket bättre än det kommunala alternativet. Friheten måste få gå före det auktoritära systemet.

Sollefteå kommun, med de styrande partierna i spetsen, tog för inte länge sedan en ny renhållningsplan. Ett beslut som innebär att varje fastighetsägare måste anmäla till kommunen om man vill kunna slänga sin äppelskrutt i komposten. Vårt samhälle har tagit en skrämmande inriktning.

Annons

Kommunen har vidare inventerat avlopp i kommunen och de som har enskilda sådana måste byta till godkända trekammarbrunnar och det ska göras inom sex månader eller två år beroende på föroreningsrisken. Det är inget anmärkningsvärt, tvärtom bra att avlopp åtgärdas.

Annons

Det som är anmärkningsvärt är att kommunen har egna avloppsbrunnar som ska vara åtgärdade senast till år 2020 och att 47 stycken återstår. Men det slutar inte där. Det finns inga pengar avsatta för detta och beslutet om att brunnarna skulle åtgärdas togs för 15 år sedan.

Vi i Västra Initiativet anser att kommunen ska föregå med gott exempel innan man lägger myndighetskrav på invånarna att åtgärda sina anläggningar inom snäva tidsramar och hushållsbudgetar.

Linus Källgren

Västra Initiativet

 

■■ Följ Allehanda Ordet fritt på Facebook

Läs också: VVS-fabrikanterna varnar: "Tusentals enskilda avlopp i länet olagligt undermåliga – börja åtgärda nu"

Annons

Annons

Till toppen av sidan