Annons

Annons

Annons

Kärnkraft ger möjlighet till kärnvapen – ytterligare ett skäl till att stoppa den

Att fortsätta satsningen på kärnkraft är att bidra till spridningen av denna och därmed även till kärnvapen. Det menar Per Sundin, vice ordförande i Naturskyddsföreningen i Örnsköldsvik.

Bild: TT

Annons

Svar till ledaren Joakim Broman: Klimatomställning kräver mer elkraft än vi har i dag publicerad 22 mars.

Joakim Broman uttrycker sin frustration över att kärnkraften är på väg att avvecklas på ledarsidan. Som liberal skribent är han naturligtvis medveten om att en stor anledning till att detta kommer att ske är att den inte är kommersiellt konkurrenskraftig. Han tycker att 

  1. försäkringskostnaderna är orimliga. Ja, de är för låga. Dolda subventioner i form av för låga avgifter till kärnavfallsfonden och uteblivna krav på försäkringsansvar vid olyckor.
  2. stora subventioner av förnybar el. Åtminstone i vindkraftens ekonomi är subventionerna marginella i förhållande till värdet av den producerade energin. Anläggningar som är mer än tolv år ger inga elcertifikat men fortsätter att producera energi helt utan subventioner men ändå med god ekonomi. Certifikatssystemet har ändå viss betydelse för framkomsten av ny förnybar el, men det är väl ändå sådan energi som vi vill ha?
  3. kärnkraften är koldioxidneutral. Även om det vore sant spelar det mindre roll. Den tar för lång tid att bygga ut, minst 10-20 år. Men det är en myt. Dess utsläpp är i samma storleksordning som importerade biobränslen. De sistnämnda har dock en avgörande fördel.

Annons

Jag antar att även Broman förstår att orsaken till bombningen inte var att de var rädda för att Assadregimen skulle få tillgång till mer energi.

Annons

Samma dag som Bromans ledare publicerades erkände den israeliska försvarsmakten att de förstört en nästan färdig kärnkraftsreaktor i Syrien för tio år sedan. Jag antar att även Broman förstår att orsaken till bombningen inte var att de var rädda för att Assadregimen skulle få tillgång till mer energi. Risken för spridning av kärnvapen är också orsaken till att alla västliga demokratier vill ha insyn i det iranska kärnkraftsprogrammet. Självklart var ”fredliga” kärnkraftsreaktorer i Nordkorea ett nödvändigt steg för utvecklandet av deras kärnvapen.

"Syftet med Bromans ledare framgår inte. Tycker han att vi ska gå tillbaka till att subventionera kärnkraften, vilket svenska staten gjorde i mer än 50 år?" skriver Per Sundin, vice ordförande i Naturskyddsföreningen i Örnsköldsvik.

Bild: TT

Visst är klimatomställningen nödvändig och skenande utsläpp av växthusgaser skulle bli en katastrof på många sätt. Men man bör kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Stridsgas är förskräcklig men om Saddam och Assad skulle ha haft tillgång till och använt kärnvapen skulle påverkan i till exempel Europa varit fullt i klass med våra värsta klimatscenarier.

Om vi skulle fortsätta satsningen på kärnkraft bidrar vi till spridningen av denna och därmed även kärnvapen i och med att vi tillför ny kunskap till kärnkraft och ökar dess konkurrensförmåga. Vi skulle inte ha moralisk rätt att förneka andra länder kärnkraft där det finns stor risk för att kärnvapen används på ett oansvarigt sätt.

Annons

Annons

Syftet med Bromans ledare framgår inte. Tycker han att vi ska gå tillbaka till att subventionera kärnkraften, vilket svenska staten gjorde i mer än 50 år? Det är Naturskyddsföreningen motståndare till.

Per Sundin,

vice ordförande i Naturskyddsföreningen i Örnsköldsvik

 

Svar direkt:

Per Sundin tar i från tårna för att hitta argument mot svensk kärnkraft. Det visar sig bland annat att Nordkorea och Assadregimen i Syrien på nåt sätt talar emot, om man verkligen anstränger sig för att dra streck mellan punkterna. 

I sakfrågan framkommer annars inte mycket nytt. Sundin godkänner mina poänger om den subventionerade förnybara energin men drar inga slutsatser av hur det motverkar den marknadsmässigheten för andra energislag. Han bryr sig heller inte om att han för några rader sedan påstått att kärnkraften inte är kommersiellt konkurrenskraftig. Här har vi min poäng, som förtjänar att lyftas igen: kärnkraften tillåts inte tävla på lika villkor. Det skadar vår klimatomställning. Tyvärr med Naturskyddsföreningens goda minne. 

Joakim Broman,

ledarskribent för LNB

 

Läs också: Starka miljökrafter ger svar på tal: "Förnybar el bästa vägen att gå i omställningen – svensk kärnkraft behöver ersättas"

■■ Följ Allehanda Ordet fritt på Facebook

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan