Annons

Annons

Annons

Ekologisk mat har många nyttor – både för naturen och djuren

"Att ekologisk mat innehåller mindre vitaminer och lika mycket gifter som mat med rester av bekämpningsmedel är inte sant. Det finns många forskningsstudier som konstaterat att ekologisk mat är bra för både naturen och djuren." Det skriver Björn Abelsson för Naturskyddsföreningens länsförbund i Västernorrland.

Bild: TT

Annons

Replik på ledaren Sofia Mirjamsdotter: Satsa på vegetariskt istället för ekologiskt publicerad 5 februari.

Det är bra med debatt, men den ska bygga på saklighet. I ledarartikeln av Sofia Mirjamsdotter fanns många sakfel.

Att ekologisk mat innehåller mindre vitaminer och lika mycket gifter som mat med rester av bekämpningsmedel är inte sant. I den mest omfattande studien som gjorts har sjuttiofem danska forskare under ett år samlat in och systematiserat all vetenskap om hur ekologiskt lantbruk bidrar till samhällsnyttan. Arbetet var beställt av jordbruks- och fiskerienheten vid miljö- och livsmedelsmyndigheten i Danmark och koordinerad av ICROFS.

Annons

Annons

Slutsatsen är, citat: "Ekologisk produktion har överväldigande positiva effekter på natur och biologisk mångfald, inklusive bin och andra pollinatörer och markens bördighet, liksom djurs hälsa och välfärd. En orsak är att djuren har mer utrymme, utomhusvistelse, bete och daglig tillgång till grovfoder. Effekten på människors hälsa och välbefinnande bedöms också vara positiv på grund av att ekologiska livsmedel har mindre rester av bekämpningsmedel, livsmedelstillsatser och läkemedelsrester, särskilt antibiotika som inte används i samma utsträckning i ekologisk animalieproduktion som i den konventionella.”

Läs också: Mirjamsdotter sprider felaktigheter om ekologisk matproduktion – bidrar inte till en nyanserad diskussion

Studien visar också att ekologiska gårdar har 30 procent fler vilda växt- och djurarter än konventionella gårdar. Dessa bidrar med viktiga funktioner i ekosystemen bland annat för att klara ett förändrat klimat, menar forskarna.

När det gäller klimatpåverkan är utsläppen ofta lägre från ekologisk produktion räknat per hektar, men inte per kilo producerad mat. En orsak är, enligt forskarna, att reglerna för ekologiskt inte innehåller så många klimatåtgärder. Här skiljer sig de svenska KRAV-reglerna från de danska, då man under senare år tagit in flera klimatåtgärder i KRAV-reglerna.

Annons

Enligt en studie från SIK – institutet för livsmedel och bioteknik, har svensk ekologisk växtodling klimatfördelar även mätt per kilo produkt. Orsaken är att man inte använder handelsgödsel och har växtföljder med mycket vall. För animalieprodukter kan man inte konstatera någon tydlig skillnad mellan ekologiskt och konventionellt.

Annons

Så påståendet att ekologisk mat skulle vara skadligt för klimatet är fel.

Så påståendet att ekologisk mat skulle vara skadligt för klimatet är fel. Den stora klimatnyttan gör vi dock genom att äta mindre kött – så långt är vi överens med Sofia Mirjamsdotter. Viktigt då att vi väljer svenskt naturbeteskött som är bättre för hälsan samt för biologisk mångfald och öppna landskap, två andra miljömål vi ska klara av.

Kan ekologisk mat kan mätta världen? Redan i dag produceras tillräckligt med mat för att mätta världens befolkning, trots att ungefär hälften av åkermarken används för att producera djurfoder.

Det stora problemet är inte brist på mat utan snedfördelning av resurser. Cirka 30 procent av maten förstörs dessutom genom svinn. Det vore också mer resurseffektivt att i större utsträckning producera sådant som människor kan äta direkt, i stället för djurfoder.

Det är med andra ord inget motsatsförhållande mellan att producera mer miljövänligt och försörja världen. Välmående ekosystem är grunden för hela vår välfärd och framtida möjlighet att producera mat.

Björn Abelsson för

Naturskyddsföreningens länsförbund i Västernorrland

 

■■ Följ Allehanda Ordet fritt på Facebook

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan