Annons

Annons

Annons

Naturskyddsföreningen – hotellbygge på Kanaludden strider mot lagen: "Viktigt att kommunen är laglydig"

"Exploatörens intresse av att bygga ett hotell på Kanaludden måste i första hand ses som ett enskilt affärsintresse som inte är ett dispensskäl från strandskyddet." Det skriver Härnösands Naturskyddsförening som hävdar att bygget strider mot miljöbalken. Bild: Gunnar Stattin & TM Konsult

Annons

Naturskyddsföreningen har i över 100 år arbetat ideellt med naturskydd och miljövård. Vi har drivit på utvecklingen mot ett mer hållbart och miljöanpassat samhälle med levande natur. I dag har vi en miljölagstiftning som i många avseenden understödjer en sådan utveckling. Det förutsätter dock att lagarna följ. I vissa fall är brott mot miljöbalken snarare regel än undantag.

I en rapport som konsultföretaget WSP tagit fram gör man bedömningen att endast 15 procent av de kommunala strandskyddsdispenserna är formellt korrekta. Motsvarande bedömning för länsstyrelserna är att 24 procent av besluten som gäller strandskydd är välgrundade.

Härnösands Naturskyddsförening har granskat om planen för hotell på Kanaludden uppfyller de krav som ställs i miljöbalken och funnit att planen strider mot kapitel 4 om riksintressen och kapitel 7 om strandskydd.

Annons

Annons

... miljökonsekvensbeskrivningen är undermålig. Kulturmiljöexperter som granskat den underkänner den samstämmigt.

Vi anser att riksintresset för kulturmiljö påtagligt skadas och här är miljöbalken tydlig med att riksintressen ska värnas mot exploateringsintressen. I den miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram under planeringsprocessen har man visserligen kommit fram till att riksintresset inte tar någon större skada men det beror på att miljökonsekvensbeskrivningen är undermålig. Kulturmiljöexperter som granskat den underkänner den samstämmigt.

Läs också: Vi kan inte stå och stampa – Härnösand behöver ett hotell på Kanaludden

Strandskyddet har en stark ställning i lagstiftningen. I lagtexten räknas sex skäl upp för att bevilja dispens från strandskyddet. Kommunen åberopar det femte skälet som säger att områden som behöver tas i anspråk för ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området kan få bebyggas.

Exploatörens intresse av att bygga ett hotell på Kanaludden måste i första hand ses som ett enskilt affärsintresse som inte är ett dispensskäl.

Annons

Exploatörens intresse av att bygga ett hotell på Kanaludden måste i första hand ses som ett enskilt affärsintresse som inte är ett dispensskäl. Att det finns ett allmänt intresse av att bygga en konferensanläggning i Härnösand kan vi förstå men då får det inte innebära att man bryter mot lagen. Det finns andra platser där intresset kan tillgodoses.

Annons

Härnösands Naturskyddsförening anser att det är viktigt att kommunen är laglydig när planer upprättas. Om man anser att lagen är ett hinder för att genomföra idéer man tror på så kan man inte bara sätta sig över miljöbalken utan man får verka för att lagen ändras.

Örjan Asplund,

styrelseledamot,

Härnösands Naturskyddsförening

 

■■ Följ Allehanda Ordet fritt på Facebook

Läs också: Feltänk kring simhallshotellet – annat läge och vi hade kunnat äta julbord där i år

För Plus-kunder: Motståndarna mot hotellbygget i Härnösand: "Vårt mål är att det inte byggs något hotell"

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan