Annons

Annons

Annons

Annons

Örnsköldsvik

Anundsjö kyrka en medeltidsmiljö

Anundsjö församling och Ångermanlands fornminnesförening arrangerade föredrag och visning av Anundsjö väl bevarade medeltidskyrka på Arkeologins dag den 27 augusti. Ett femtiotal åhörare samlades vid kyrkan för att lyssna och betrakta.

Carl L Thunberg berättar och funderar över folket som bodde här på medeltiden, i bakgrunden Anundsjö kyrkas klockstapel.

Annons

Klockringningen före föredragets början gav en mäktig och fin inramning. Både storklockan och lillklockan blev gjutna år 1899. Den vitkalkade kyrkan från 1437 är en av tre medeltidskyrkor inom Örnsköldsviks kommun, de övriga är Grundsunda och Sidensjö. Föredragshållaren Carl L. Thunberg, historiker och arkeolog, beskrev dels kyrkans särdrag och historik samt berörde arkeologiska utgrävningar av såväl vapenhuset som den tidigare kyrkplatsen öster om nuvarande kyrka. Under golvet i vapenhuset fann man vid utgrävning 1978 kvarlevor efter 49 barn och en vuxen. Även mynt från 1400-1600-talen hittades.

Annons

Utomhus kommenterade Thunberg den historiska miljön med den vitkalkade kyrkan, kapellet och Kubbe-bonden Pehr Zackrissons vackra klockstapel från 1759. Ner mot Prästviken, på en nyare del av kyrkogården helt nära väg 348, ligger resterna av en tidigare kyrkobyggnad som beräknas ha byggts på 1200-talet. Platsen är markerad med ett stort träkors och en informationsskylt.

Annons

Thunberg kommenterade kyrkorummets utformning från sen medeltid med romanska inslag i rundbågefönster och dörrar, inredning och upphovsmän. Många förändringar har skett genom århundradena, korläktaren byggdes på 1760-talet och sakristian årtiondet därefter, båda av Pehr Zackrisson. Ett markant inslag är altartavlan i 1700-tals rokoko, med målat glas och förgylld ram, som täcker det östra fönstret.

Kyrkoherde Ann-Sofie Elveljung överräckte en Anundsjöpiga till Carl L. Thunberg och kommenterade konstverket på torget i Bredbyn som hyllar Anundsjösömmens upphovskvinna Brita-Kajsa Karlsdotter, då hennes sömnadssätt pryder pigan.

Församlingen inbjöd till samkväm i serveringen bak i kyrkan och ordförande i kyrkorådet Nea-Marie Österlund berättade att mässkrudar visas i kyrkan under Anundsjörundan 1 maj 2018.

Anundsjö kyrka är sannerligen en turistisk pärla som kulturresemål med sin välbevarade medeltida miljö, och historiska föremål.

Text och foto: Solveig Nordin Zamano

Thunberg tittar närmare på kyrkoherde Olof Anzenius gåva till kyrkan 1665, en dopfunt till minne av dennes son som dog i unga år. I handen håller han Anundsjöpigan.

Annons

Det senmedeltida kyrkorummet har förändrats under tidernas gång. Takmålningar har målats över men syns numera på några ställen i kyrkan, bland annat i fönsterbågen till höger i bild.

Den tidigare kyrkans rester från cirka 1200-talet finns inom kyrkogårdens område. I bakgrunden syns nuvarande kyrka och klockstapel.

Till toppen av sidan