Annons

Annons

Annons

Annons

Örnsköldsvik

Sekab ser grön framtid: "Skogen kan göra Sverige oberoende oljan – vem hostar upp en miljard och bygger en fabrik?"

Sverige har alla förutsättningar att bli kvitt oljan och ställa om till en samhällsekonomi som bygger på biobaserade produkter.

Nyckeln är skogen och startskottet är lika enkelt som svårt: Någon måste bygga en fabrik.

I dag startar Bioekonomiriksdagen i Örnsköldsvik, en tvådagarskonferens om hur vi kan göra Sverige till ett föregångsland för en samhällsekonomi som är oberoende av fossil råvara och i stället bygger på biomassa. Till exempel skog.

Sverige har massor med skog och dessutom tekniker i världsklass för att använda skogen som en resurs.

Allt man kan göra av olja kan man i stället göra av skog, som plast, bränsle och olika kemiprodukter.

En bioekonomi skulle alltså gynna både miljön och klimatet när fler produkter tillverkas av förnybara material istället för olja.

Annons

Annons

En bioekonomi kan också skapa nya arbetstillfällen i Sverige och intäkter till statskassan, när nya företag och branscher växer fram.

Sverige har i många år satsat på forskning och teknikutveckling som i dag ligger i absolut framkant.

Sekab i Örnsköldsvik är till exempel världsledande med sin teknik som gör det möjligt att producera etanol, plast och gröna kemiprodukter med råvara från skogen.

Preem är ett annat föredöme som har drivit utvecklingen för att kunna använda tallolja i diesel.

■■ För fler insändare, klicka här.

Sista pusselbiten för svensk bioekonomi är att vi börjar tillverka och sälja gröna produkter i stor skala. För det krävs att någon hostar upp en miljard för att bygga en fabrik. Men vem ska göra det?

Att bygga en fabrik tar två till tre år och sedan krävs minst fem års avskrivningstid för att göra den lönsam.

Ingen aktör kan i dag bära en sådan satsning ensam. Det krävs samverkan från regeringen, näringslivet och riskkapitalister.

Och det är politiken som måste peka ut riktningen, med långsiktiga ambitioner och spelregler.

Två startskott för bioekonomin skulle kunna vara:

• Mer av det bästa biobränslet. I EU-kommissionens utkast till nytt direktiv för förnybar energi (RED II) finns kvoter för så kallade avancerade biobränslen, exempelvis skogsetanol.

Annons

Kvoter som skulle gynna tillverkning av skogsbaserat bränsle till fordon och flygplan. Biobränslet är en så viktig del av bioekonomin att en sådan satsning kan bana väg för fler delar att utvecklas.

Annons

• Krav i offentliga upphandlingar. I USA måste offentlig sektor i första hand välja biobaserat, vilket har hjälpt till att skapa en marknad för förnybara produkter.

Ett liknande regelverk i Sverige skulle kunna skapa en marknad exempelvis för biobaserade sjukhusprodukter. Runt hälften av sjukhusens utsläpp kommer i dag från engångsmaterial som tillverkats av plast och sedan bränns.

Sverige kan bli ett föregångsland för bioekonomin. Vår samtidshistoria är präglad av politiska satsningar som fått industrier att blomma.

Till exempel var det så kemiindustrin en gång kunde börja växa fram här i Örnsköldsvik, tack vare att regeringen garanterade avsättningen för produkterna.

Nu är det dags för ett nytt initiativ för att få fart på bioekonomin.

Ylwa Alwarsdotter

Ansvarig strategisk marknadsutveckling, Sekab

■■ Läs och kommentera insändare på Ordet fritts Facebooksida .

Sekab.

Annons

Annons

Till toppen av sidan