Annons

Annons

Annons

Annons

Örnsköldsvik

Barn berättade för socialsekreterare om våld – fick bo kvar sex år i familjehem

Ett barn som placerats i ett familjehem av socialtjänsten i Örnsköldsvik berättade för en socialsekreterare att det blivit utsatt för våld.
Barnet fick ändå bo kvar i hemmet – i totalt sex år.

Barnet berättade för en socialsekreterare att hen blivit utsatt för våld i familjehemmet. Ändå fick hen stanna kvar totalt sex år i hemmet.

Bild: Jonas Ekströmer/TT

Utredningen av ärendet pågår och är sekretessbelagd, men kommunenhar gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och i den står bland annat:

Socialtjänsten placerade i maj 2009 ett barn i ett familjehem. När barnet bodde där berättade hen för en socialsekreterare att hen blivit utsatt för våld.

Vilket inte föranledde någon konkret åtgärd från socialtjänsten. Barnet fick bo kvar i hemmet trots att det "uppges ha haft svårigheter under placeringstiden".

Först sex år efter att placeringen gjordes, i juni 2015, flyttades barnet till ett annat familjehem – och sedan dess har "utvecklingskurvan gått uppåt" för barnet.

Annons

Annons

Efter att barnet fått flytta till det nya familjehemmet har hen berättat för en annan socialsekreterare om våldet i det tidigare hemmet.

Den 22 september i år inleddes en lex Sarah-utredning och den 14 oktober anmäldes ärendet till IVO. Det vill säga nära ett och ett halvt år efter att barnet flyttades från det tidigare familjehemmet och ännu längre sedan hen första gången berättade om våld där.

Läs också: "De behandlas som utplacerade hundvalpar"

Katarina Jensstad anser inte att socialtjänsten gjort något fel i barnärendet, men menar samtidigt att det får IVO nu utreda.

Bild: Maria Edstrand

Katarina Jensstad är chef på välfärdsförvaltningen och hänvisar till sekretessen när det gäller detaljer.

– Jag kan säga att det tidigare gjorts en lex Sarah-utredning i det här ärendet, men att den inte föranledde en anmälan till IVO.

– Sedan barnet omplacerats har nya uppgifter framkommit som gjorde att vi inledde en ny utredning och gjorde bedömningen att ärendet skulle anmälas till IVO.

Barnet var sex år i det tidigare familjehemmet och det är ett och ett halvt år sedan hen fick byta hem. Det är en väldigt lång tidsutdräkt, framförallt som barnet flaggade för att det förekom våld?

Annons

– Självklart är det väldigt allvarsamt, men vi anser inte att vi gjort något fel i handläggningen. Men det får IVO nu granska.

– Barnen lämnas heller inte vind för våg. Handläggare besöker hemmen och träffar barnen, och rapporterar till nämnden.

Annons

Anlitar ni fortfarande familjehemmet barnet bodde i under de sex åren?

– Nej. Jag har ingen information om anledningen, men lex Sarah-anmälan och den information vi får fram väger in i fortsättningen. Visar det sig att det förekommit allvarliga saker klipper vi.

IVO har ytterligare ett ärende från Örnsköldsvik att granska. Det gäller "våld i en nära relation". Där har det också dragit ut på tiden. Händelsen ska ha skett i början av 2015 och en lex Sarah-utredning inleddes i november.

Den utredningen föranledde ingen IVO-anmälan. Den gjordes först nu i oktober sedan det gjorts en uppföljning av ärendet. Där erkänner Katarina Jensstad att handläggningen var felaktig.

– IVO-anmälan skulle ha gjorts direkt. Och utifrån att vi anser att vi gjort fel har vi också anmält detta, säger Katarina Jensstad.

– Att vi inte följt rutinerna är allvarligt, men i sak har personen blivit erbjuden insatser under tiden.

Läs mer: Familjehemsrekryterare: "Det här är en väldigt svår situation"


Ulf Häggqvist

0660-29 55 90
ulf.haggqvist@mittmedia.se

Annons

Annons

Till toppen av sidan