Annons

Annons

Annons

Annons

Härnösand

Sundsvall och Härnösand i gemensamt utspel: "Vi vill stå starka tillsammans i en ny norrländsk region"

Residenset i Härnösand.

Annons

Tanken med en ny region i norra Sverige är att den gemensamma styrkan ska bli större. Därför går vi in i detta omfattade arbete med stark positiv vilja.

Vi ser framför oss både spännande och kritiska dialoger med våra grannkommuner liksom med Umeå, Östersund, Skellefteå, Luleå, Kiruna och många andra.

För oss är det nu viktigt att vara tydliga med att vi ska göra allt vi kan för att Sundsvall och Härnösand ska stå tillsammans i denna process när staten omorganiserar sina myndigheter.

Vi berörs ju båda så djupt av den. Det är mycket som står på spel. Vi kommer därför att lyfta viktiga frågor i samförstånd och inte i konkurrens.

Därför ser vi det som viktigt att Sundsvall och Härnösand tillsammans står upp för att Härnösand förblir och utvecklas som residensstad för hela norra Sverige.

Annons

Annons

Indelningskommittén tog i juni ställning för att statens residens bör vara placerat i någon av de nuvarande residensstäderna, det vill säga Härnösand, Östersund, Umeå eller Luleå.

■■ För fler insändare, klicka här.

På samma sätt är det viktigt att Härnösand och Sundsvall tillsammans står upp för att bevara och utveckla statlig verksamhet i Sundsvall, liksom ledande uppgifter i anslutning till den nya regionen och universitetet.

Som kommunstyrelseordförande i Sundsvall respektive Härnösand är vår självklara uppgift att driva utvecklingen för den kommun vi verkar i. Det är en given utgångspunkt för allt vi gör.

Men om vi inte samverkar kommer våra kommuner inte utvecklas tillräckligt snabbt. Det gäller på många områden.

För Härnösand och Sundvall är det viktigt att vi stöder utvecklingen av varandras bästa sidor.

Det gäller förstås även i samverkan med näraliggande kommuner, och i utvecklandet av ett starkt Norrland med de 44 kommuner som nu föreslås ingå i den nya regionen och i Norrlands län.

Innan sommaren kom två viktiga besked. Regeringen utlovade utlokaliseringar av statliga myndigheter, och indelningskommittén lämnade sitt delbetänkande med förslag på indelning av landet i sex län istället för 21.

Annons

Dessa besked sätter en rad frågor på sin spets för våra kommuner liksom för oss alla i det blivande Norrlands län.

Annons

Sundsvall och Härnösand har båda starka koncentrationer av statlig verksamhet och tillsammans är vi ett nav för myndighetssamverkan.

När staten nu omorganiserar är det viktigare än någonsin att vi tänker och agerar klokt tillsammans så att förändringen leder till utveckling, nya jobb och stärkt välfärd.

Närheten mellan våra kommuner gör denna ömsesidiga strävan synnerligen meningsfull.

Det är vår förhoppning att samma starka samverkan som nu finns mellan Sundsvall och Härnösand också ska prägla det fortsatta arbetet med den nya regionen och det nya länet.

Peder Björk

Ordförande kommunstyrelsen Sundvall (S)

Fred Nilsson

Ordförande kommunstyrelsen Härnösand (S)

■■ Läs och kommentera insändare på Ordet fritts Facebooksida .

Annons

Annons

Till toppen av sidan