Annons

Annons

Annons

Västernorrlands län

S: Vi måste snabbt ta nästa steg – vi ser gärna en norrländsk region 2019

Arbetet med Sveriges framtida regionindelning är i full gång. 10 december mötte det regionala samverkansrådet Barbro Holmberg som är ordförande för indelningskommittén. Kommittén ska i augusti 2017 föreslå en ny regional indelning som innebär ett väsentligt antal färre län och landsting. Utgångspunkt för indelningen ska bland annat vara befintliga kommuner och arbetsmarknadsregioner samt tillgången till ett universitetssjukhus i regionen. Vi som politiska företrädare för Socialdemokraterna i Västernorrland är överens om att detta är rätt väg att gå.

Läs också: "Beskedet: De vill ha en norrländsk region – om fem år"

Annons

Frågor som rör medborgarnas möjligheter till hälso- och sjukvård, kommunikationer och pendling, utbildning och kompetensförsörjning, kultur och fritid, företagande och sysselsättning, berör människors vardag och måste i högre utsträckning än nu, hanteras lokalt och regionalt. Regional utveckling och hållbar tillväxt kräver dock ett betydligt vidare geografiskt perspektiv än dagens län, exempelvis när man ska planera infrastruktur och kollektivtrafik och skapa förutsättningar för företagande och kulturliv. I en större region ska vi inte bara samverka, vi kan också samhandla och skapa en kraft som på ett bättre sätt klarar dagens men även framtidens krav på sjukvård och regionala utvecklingsinsatser.

Annons

I dag har landstingen i Norrland ekonomiska utmaningar och även vårt Universitetssjukhus har det ekonomiskt kämpigt. Befolkningsunderlaget måste bli betydligt större och vi måste kunna säkra tillgången till vårt eget universitetssjukhus som ett kunskaps- och kompetensförsörjningscentrum i Norrland. Större regioner är mer ekonomiskt robusta och kan tillvarata skalfördelar och fördela de samlade resurserna effektivare, mellan enheterna.

Det är viktigt att en sammanhållen norrländsk region har stöd i alla delar av sitt vidsträckta territorium. Det förutsätter inomregional balans, såväl vad gäller beslutsfattande som verksamheter. En förutsättning torde dock vara ett decentraliserat politiskt beslutsfattande som erbjuder kontaktytor nära människorna.

Vi ska inte rasera något gammalt – vi ska bygga något nytt, en ny samhällsorganisation där vi skapar en inomregional balans, så att utbudspunkterna för välfärden säkerställs. På så vis kan vi decentralisera och demokratisera och samtidigt ta hem skalfördelarna och öka den gemensamma slagkraften.

Annons

Indelningskommittén ska undersöka om det är lämpligt att några län och landsting går före i den här processen, vilket i så fall skulle kunna innebära sammanläggning redan till 1 januari 2019. Landstinget tar över det regionala utvecklingsansvaret i januari 2017 och därmed tas det första till steget att utnyttja våra nuvarande gemensamma utvecklingsresurser mera samordnat i en större region. Men för att vi ska kunna bedriva en strategisk tillväxtpolitik som ÖKAR de möjliga resurserna, måste vi snabbt ta nästa steg och genomföra regionförstoringen för att bli tillräckligt stor, ha en tillräckligt stark röst och ha tillräckligt stora utvecklingsresurser för att vi ska kunna hävda oss i konkurrensen med andra regioner på ett mer proaktivt sätt och inte sitta kvar på läktaren och se på när de andra regionerna springer ifrån oss.

Vi ser därför gärna en norrländsk region från den 1 januari 2019.

Erik Lövgren (S) Landstingsråd

Glenn Nordlund (S) Kommunalråd Örnsköldsvik

Jan Sahlén (S) Kommunalråd Kramfors

Elisabeth Lassen (S) Kommunalråd Sollefteå

Fred Nilsson (S) Kommunalråd Härnösand

Ewa Lindstrand (S) Kommunalråd Timrå

Peder Björk (S) Kommunalråd Sundsvall

Sten-Ove Danielsson (S) Kommunalråd Ånge

Erik Lövgren, Glenn Nordlund, Jan Sahlén, Elisabeth Lassen, Fred Nilsson, Ewa Lindstrand, Peder Björk och Sten-Ove Danielsson.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan