Annons

Annons

Annons

Bonäset

"Att få till en badplats här vore fantastiskt"

Otillgängligt och en gångväg som plötsligt tar slut.
Elin Andersson och Magnus Helgesson vill se bättre underhåll och utveckling av Alneskogens naturreservat i Örnsköldsvik.

Bonäsets intresseförening och idrottsföreningen BK Örnen har skrivit ett gemensamt medborgarförslag till kommunens politiker.

De pekar på en rad punkter som de tycker behöver åtgärdas vid Alneskogens naturreservat. Bland annat att det ligger nedfällda träd vid stigarna och att det inte finns någon sikt in eller ut från reservatet.

Föreningarna vill ha större tillgänglighet och säkerhet, inte minst för barn och unga.

– Det har varit en otrolig generationsväxling i området. Jag tror inte att alla småbarnsföräldrar vet att det finns ett så fint naturreservat så nära inpå, säger Elin Andersson, ordförande för BK Örnen och ledamot i Bonäsets intresseförening.

– Som det är nu, går det inte att ta sig fram i naturreservatet med en rullstol eller barnvagn. Det finns spänger på något ställe, men området har inte underhållits. Det finns en hel del sly och brännässlor längs leden, säger hon.

Annons

Annons

Längs viken mellan Järvedshamnen och Alneskogen växer i dag flera meter hög vass.

– Att få till en badplats här vore fantastiskt. Det skulle gynna Järveds- och Bonäsetbor, men också stadsbor, det här skulle kunna bli en populär och lättillgänglig strand. Som det ser ut nu, går det inte ens att förstå att det finns en strandremsa här, säger Elin Andersson.

Förra året byggdes en gångväg som startar vid Järveds båtklubb och leder in mot reservatet, men den slutar efter knappt etthundra meter.

– Det måste ju ha funnits i tanken att fortsätta med vägen, säger Magnus Helgesson, ordförande Bonäsets intresseförening.

– Gångvägen skulle ju kunna gå genom reservatet och komma fram vid klipporna. Det finns ju mycket historia i reservatet, säger han.

Från 1870-talet och 50 år framåt låg Alnesågen här. Förutom en rik flora och fauna, har det även hittats fornlämningar i området.

Naturreservatet skapades 1995 efter beslut av kommunstyrelsen. Ändamålet är att "säkerställa ett lättillgängligt tätortsnära naturområde för rekreation och friluftsliv".

– Det idealiska skulle vara att det fanns en gångväg genom reservatet ut till Dekarsöbron. Om det dessutom gick att iordningställa en badplats skulle det vara toppen, säger Elin Andersson.

Läs också: "Promenadstråket under utredning"

Annons

Elin Andersson och Magnus Helgesson är kritiska mot underhållet av Alneskogens naturreservat. De ser gärna en gångväg genom reservatet och ut till Dekarsöbron. Nu har de skickat ett medborgarförslag till kommunen.

Vass växer högt vid naturreservatet.


Anna Sjöblom

0660-29 55 54
anna.sjoblom@allehanda.se

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan