Annons

Annons

Annons

Annons

Framtidståget stannar inte här

Bor du mellan Härnösand och Kramfors får du skylla dig själv, om du inte har körkort och inte kan köra bil. Vi kanske inte är så många som är i den kategorin men vi finns! Men diskrimineringen är inte desto mindre för det.

I juli blev jag intervjuad av Allehanda om den befintliga busstrafiken mellan städerna som är anhalter på linjerna 90 och linje 10 – se artikel Landsbygdsbor drabbas hårt av indragna bussturer (Allehanda 2013-07-08). Det blev en bra artikel där ansvariga uttalade sig och en politiker hängde ut sig själv. På nätet fick artikeln 78 kommentarer, en del helt obegripliga men så är det i en demokrati, alla ska komma till tals. Landstinget har beslutat att merparten av bussturerna ska skäras ner. Av hela vanten kommer endast en tummetott bli kvar.

Annons

Trendordet Valfrihet kommer alltså på skam. Man nekas rätten att bo var man vill. Dessutom pekar det politiska etablissemanget på landstinget i Västernorrland, Sverker Ågren (KD) som försteman, med hela handen att det ska vara skillnad på stad och landsort. Man frånsäger sig ansvar om kollektivtrafiken och skjuter över detsamma på kommunerna, och kommunerna å sin sida skjuter ifrån sig samma ansvar – tillbaka till landstinget. Under tiden som denna politiska lekstuga får härja fritt så trillar skattekronorna in till landsting och kommun.

Annons

Dina och mina pengar. Det här kallar jag vanskötsel. Andra skulle kanske gå längre och kalla det missbruk. Våra pengar tillhör inte landstinget eller kommunerna, de har dem bara till låns för att kunna genomföra och upprätthålla den infrastruktur som krävs. Så i dagsläget får vi inte valuta för de skattemedel vi tillför dessa aktörer. Men som skattebetalare tvingas vi betala oavsett. Annars kommer fogden och skatteindrivaren och bankar på vår dörr. För se, skatt måste man betala!

I dagsläget sitter politiker i Ådalskommunerna och oroar sig över den nedåtgående befolkningskurvan i området, jag delar deras oro. Men min oro baserar sig på en tanke om en haltande demokrati och en ekonomisk fördelningspolitik där våra kommuner här i norr förlorar på att inte mer kraftfullt agera mot statens agerande. Varför föra ut statens dekret i kommuner samtidigt som man lönas illa för det?

Varför ställa upp på statens (regeringens) ansvarslösa krav om att tillhandahålla verksamheter som de ideligen anser är kommunernas/landstingens skyldigheter? Kollektivtrafiken är till syvende och sist, faktiskt, en statlig angelägenhet. Det är inte försent men det är dags att för kommuner och landsting att göra skillnad. Inte be Staten om hjälp/medel utan kräva den. Då kanske Framtidståget stannar här – för oss alla! Sätt ner foten politiker– kan jag så kan ni!

Hela Sverige ska leva, Ådalen också!

Linda Åberg Luthman – Höga Kusten Poeten.

Som bevakar Kollektivtrafikssmeten…

Annons

Annons

Till toppen av sidan