Annons

Annons

Annons

Annons

Eva Sonidsson åker i särklass mest taxi

Eva Sonidsson (S), från Östmarkum utanför Docksta, använder taxi i särklass mest av Mellannorrlands samtliga riksdagsledamöter.

Under den pågående mandatperioden har hon åkt taxi för över 30 000 kronor.

Dessutom åker hon ofta med makens taxibolag, Markom multitaxi AB, där hon själv är styrelseledamot.

Länk till grafiken över riksdagsledamöternas resekostnader.

Kostnaden för Eva Sonidssons taxiresor är nästan lika höga som för samtliga riksdagsmän i Gävleborg, Jämtland och Dalarna tillsammans.

Tittar man igenom hennes taxikvitton visar det sig dessutom att det företag som hon mest använder är maken Christers taxibolag, Markom taxi, som anlitas av Örntaxi. 28 taxiresor har beställts via Örntaxi, varav 21 har utförts av just Markom taxi.

Totalt har Eva Sonidsson betalat 16 690 kronor till Markom taxi med en sammanlagd kostnad om 32 239 kronor, moms inräknad.

Till saken hör också att hon förutom taxiresorna är flitig med att använda egen bil. Hon har tagit ut nästan 52 000 kronor i resersättning för bilkörning. Mer än så är det bara en ledamot från de fyra granskade länen som har. Sammanlagt har Eva Sonidsson rest för 507 029 kronor, det är en av de högsta reskostnaderna av alla ledamöter i Mellannorrland, nästan 17 000 kronor i månaden. Ser man till de nio riksdagsledamöterna i länet är det sex som reser för över 10 000 kronor per månad.

Annons

Annons

Att Eva Sonidsson hamnar på drygt en halv miljon kronor i resekostnader beror ändå inte främst på taxiresorna. Hon har nämligen flugit för drygt 317 000 kronor, mer än någon annan i länet. Dessutom har hon åkt tåg för nästan 42 000 kronor, näst mest av alla ledamöter i området.

Hon redovisar även buss/tunnelbanekostnader som ligger i topp bland de granskade ledamöterna, om än för bara knappt 3 000 kronor.

En utgift där Eva Sonidsson däremot ligger lågt är parkeringskostnaderna. Hon har bara redovisat 188 kronor i parkeringskostnad hittills under mandatperioden. Det kan jämföras med riksdagskollegan och Lena Asplund (M), som parkerat för över 13 000 kronor. Båda har kört ungefär lika många mil privatbil i tjänsten.

Lena Asplund är också den riksdagsledamot i granskningen som har de högsta kostnaderna för hotell, nästan 57 000 kronor.

En som däremot gärna väljer hyrbil i stället för egen bil är centerpartisten Emil Källström i Örnsköldsvik. Han är den av riksdagsledamötena i granskningen som använt överlägset mest hyrbil, för nästan 53 000 kronor. Det kan jämföras med den socialdemokratiska kollegan Kristina Nilsson som inte använt hyrbil någon enda gång.

Vem är då "billigast" när det gäller resekostnader bland länets riksdagsledamöter? Jo, det är Sven-Olof Sällström, sverigedemokrat som tidigare representerat Jämtland, men nu har placerats i Västernorrlands län. Han har bara rest för 114 610 kronor. Näst billigast är Eva Lohman, moderat från Sundsvall.

Riksdagsledamöterna bestämmer själva hur de lägger upp sina resor med hänsyn till sådant som miljö, kostnad och tidsåtgång. Som tjänsteresor räknas olika uppdrag i egenskap av riksdagsledamot, men också resor till och från hemmet.

Annons

Annons

Läs mer: Eva Sonidsson (S) - "Jag påverkar inte vilken taxi jag åker med"

Läs mer: Emil Källström (C) - "Det är min Norrlandsprofil"

Läs mer: Ledare (lib) - "Goda resvanor"

***

Fakta: Regler för riksdagsledamöternas resande

De resor ledamöterna gör i sitt riksdagsuppdrag betraktas som tjänsteresor.

Ledamotens bostad på hemorten betraktas som tjänsteställe. Det innebär att ledamotens resor från hemorten till riksdagen i Stockholm räknas som tjänsteresor.

Val av färdsätt

Ledamöterna bestämmer själva vilka tjänsteresor de ska göra inom Sverige och vilket färdsätt som är lämpligast med hänsyn till kostnader, tid eller miljö.

Reseräkningarna granskas

Ledamöternas reseräkningar granskas av Riksdagsförvaltningen. I granskningen ingår kontroll av att reseräkningen är korrekt utifrån de reseregler som gäller, att färdvägen är redovisad och att originalkvitton finns bifogade för de utlägg som ledamoten begär ersättning för.

Årskort för tåg och flyg

Alla ledamöter har rätt till ett årskort på SJ. Alternativt kan en ledamot få ett så kallat destinationskort på flyg om han eller hon har långa resvägar eller om det finns andra särskilda behov.

Annons

Bilersättning och taxi

Ledamöterna kan använda egen bil och får då ersättning med 26,50 kronor milen, varav 18,50 kronor är skattefria. Om det saknas kollektivtrafik eller om det finns särskilda skäl får ledamöterna ta taxi.

Annons

Källa: riksdagen.se


Anders Lidén

anders.liden@allehanda.se


Mikael Tjernström

mikael.tjernstrom@dagbladet.se

Annons

Annons

Till toppen av sidan