Annons

Annons

Annons

Annons

Fel slutsatser har dragits

Massakern i Norge är djupt omskakande. Det är dock viktigt att lära sig något av denna tragedi. Den påföljande svenska debatten visar dock att fel läxor dragits.

Två saker som fokuserats på är dels att gärningsmannen Anders Breivik var en kristen extremist - inte en muslimsk. Slutsatsen blir att kristen fundamentalism är lika farlig som islamisk. Detta är en tes som länge drivits av svensk vänster. Men Breivik var inte kristen. Han dödade pg a kultur inte tro, och skrev i sitt manifest:

“Om du har en personlig relation med Jesus Kristus och Gud, så är du en religiös kristen. Jag själv och många med mig, har inte nödvändigtvis en personlig relation med Jesus Kristus och Gud. Vi tror emellertid på kristendomen som en kulturell, social, identitet och moralisk plattform. Det gör oss kristna.”

Annons

Breivik var en kulturextremist, men ingen kristen fundamentalist - ett ord som syftar till att beskriva dem som tolkar sin religiösa urkund bokstavligt, något som gjort många protestanter till pacifister eftersom Jesus till skillnad från Mohammed inte brukade eller manade till våld, utan gjorde motsatsen.

Annons

Det skiljer Breivik från militanta islamister som verkligen är fundamentalister. Dessa har en personlig tro på Allah, Koranen, Mohammed, den yttersta domen och jihad. Breivik hänvisade inte till bibeln för att motivera sitt dåd. För jihadister gäller motsatsen. De motiverar slakt på oskyldiga utifrån att Mohammed gjorde så, utifrån läran om “Jihad för Guds sak” och Koranens verser om att “döda månggudadyrkarna varhelst de befinner sig”, eller att “halshugga dem tills ni anställt ett blodbad bland dem.” Dessa tolkar koranen bokstavligt. Och islamisk fundamentalism är mycket mer problematisk än protestantisk frikyrklig sådan någonsin varit. Kristendomen har inga jihadläror och inga läror om ett religiöst herrefolk där de otrogna är de undergivna. Något som gör att islamisk fundamentalism fortfarande är ett mycket större samhällshot än kristen sådan - Breiviks terorrdåd och kulturextremism till trots.

Vänsterns andra tes är att den islamkritik som på många håll finns i Europa ligger till grund för dådet. Jag har följt den anti-islamiska rörelsen i flera år, på nätforum och genom verkliga träffar. Och jag är ännu mer bekant med den amerikanska konservatismens islamkritiker - som inspirerat stora delar av dagens europeiska islamkritiker. Dessa stöder inte politiskt våld och är inte emot individuella muslimer. Kritiken riktar sig mot islams religiösa doktriner, samt påföljande politiska innebörd. Och att i ord och skrift driva ideologisk oppositionskritik är inget hot mot demokratin - det är en del av den.

/ Ronie Berggren

Annons

Annons

Till toppen av sidan