Utreder mindre krångel för företag

Hur man ska kunna underlätta och förenkla företagens uppgiftslämnande ska Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i rättsinformatik, utreda på regeringens uppdrag. Syftet är att företagen som regel bara ska behöva lämna uppgifter till statliga myndigheter en gång och till ett ställe. Företagen ska bara behöva lämna uppgifter som har sin grund i lag, förordning eller myndighetsföreskrifter, skriver näringsdepartementet i ett pressmeddelande.

Dela
  • +1 Intressant!