Main logo
Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Pressmeddelandet från Övik Energi

Övik Energi begär kapitaltillskott

Annons

Styrelsen för Övik Energi har vid sitt styrelsemöte den 20 januari beslutat att begära ett kapitalskott på totalt 900 miljoner kronor från moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB. Beloppet utgörs av ett tillskott via den så kallade kapitaltäckningsgarantin samt av en generell kapitalförstärkning.

- Det är bara att inse att bolaget är underkapitaliserat efter år av tunga investeringar baserat nästan uteslutande på lånade medel. Räntekostnaderna och avskrivningarna tynger bolagets resultat väsentligt. Med facit i hand skulle kapital ha tillförts redan vid besluten om de stora investeringarna, säger Kristina Säfsten, vd Övik Energi AB.

Den svaga resultatutvecklingen inom främst områdena fjärrvärme, ånga och industrivatten medför att bolaget kommer att behöva skriva ner värdet på dessa tillgångar. Det exakta beloppet kommer att vara känt först vid färdigt bokslut i början av februari. Klart är dock att nedskrivningen kommer att överstiga det egna kapitalet i Övik Energi AB.

- Styrelsen har därför beslutat att begära att få nyttja den så kallade kapitaltäckningsgarantin, som beslutades av kommunfullmäktige 2008, och som innebär att kommunen garanterar att aktiekapitalet i Övik Energi AB hålls intakt och uppgår till det registrerade aktiekapitalet, säger Lars-Åke Bergman, styrelseordförande Övik Energi AB.

- Ett kapitaltillskott är en bit på vägen, men för att nå ända fram måste vi även öka våra intäkter och effektivisera vår verksamhet. Effekten av detta behöver vara lika stor resultatmässigt som effekten av kapitaltillskottet. Så mycket arbete kvarstår innan vi har en ekonomi i balans, säger Kristina Säfsten.

Med ett kapitaltillskott från ägaren får Övik Energi en betryggande soliditet och ett stabilt resultat som gör det möjligt att i framtiden kunna hantera svängningar i resultatet, skapa soliditet och på sikt även ge koncernbidrag till Rodret.

Kristina Säfsten, vd Övik Energi AB.
Lars-Åke Bergman, styrelseordförande Övik Energi AB.


Annons
Annons
Annons