Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Unga människor behöver stöd

/
  • Skolan är en viktig del av uppväxten för varje människa. Därför behövs stöd för att fånga upp unga som inte mår bra. Här ses ett klassrum på en grundskola.

Förväntningar och krav från föräldrar, lärare och vänner är vardag för skolungdomar. Det ökade antalet personal i skolan med uppgift att värna unga människors hälsa vittnar om ökat behov av stöd.

Annons

Tvärtemot vad många nog antar har antalet skolsköterskor, skolkuratorer, skolläkare och skolpsykologer ökat på 2000-talet. Det har skett samtidigt som antalet elever har minskat. År 2000 fanns det exempelvis 1108 skolkuratorer, tio år senare hade antalet ökat med över 50 procent, till 1707. Även skolsköterskorna har blivit markant fler, medan antalet läkare och psykologer också ökat något. Siffrorna finns svart på vitt hos Skolverket.

Det borde väl betyda att barn och ungdomar mår bättre i dag än för tio år sedan? Nej, det gör ju inte det. Med jämna mellanrum kommer rapporter och studier som visar på motsatsen, att unga personer mår sämre. Tjejer löper särskilt stor risk att drabbas av psykisk ohälsa. Självmordsstatistiken pekar kraftigt neråt för befolkningen i stort, men det gäller inte entydigt för ungdomarna.

I en stor enkätundersökning bland skolkuratorer 2010 angav många att arbetsbördan ökat, trots att de, i alla fall enligt Skolverkets siffror, överlag fått ansvar för färre elever. Elevernas psykiska problem är ofta tyngre i dag, och mobbning och kränkningar på internet gör inte saken bättre.

Förmodligen behövs det ännu mer resurser till förebyggande och tidiga insatser inom skolhälsovården, så att barn- och ungdomspsykiatrin kan fokusera på de allvarligaste fallen. Tidiga insatser kan förhindra mycket lidande. Och för dem som räknar pengar, kan det vara värt att påpeka att tidiga insatser är betydligt mindre kostsamma än senare och då mer omfattande.

Psykisk ohälsa är ett vitt begrepp, med många olika uttryck och många olika slags orsaker. Det går att hitta förklaringar till den ledsamma utvecklingen på alla möjliga nivåer: betygshets och prestationskrav, en utseende- och sexfixerad kultur, dysfunktionella familjer, informationsålderns fragmentering av relationer och aktiviteter, de allt fler valmöjligheterna – för att nämna några vanligt förekommande analyser.

Det är synd om människorna, säger guden Indras dotter i pjäsen Ett drömspel av Strindberg. Ja, och det är rätt besvärligt att leva ett gott liv: att finna sin väg, att hantera livets motgångar och besvikelser, andra människors svek och övergrepp, den svindlande frågan om meningen med livet, ett sårbart psyke, eller en psykiatrisk diagnos. Ideal, normer och förväntningar är inte alltid gynnsamma för människors psykiska hälsa, utan kan tvärtom förstärka tendenser till ångest och depression. Vi måste mobilisera på alla fronter för att hjälpa våra barn och ungdomar att orka leva, och leva väl.

Susanna Birgersson

Liberala nyhetsbyrån

Annons
Annons
Annons