Main logo
Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Se bortom kläderna

/

Vi kan skriva många vackra ord i deklarationer. Men det är i praktiken vi måste förändra vår inställning.

Annons

Romer diskrimineras, konstaterar Ekot sedan man undersökt deras möjlighet att hyra en bil på 65 av landets bensinstationer. Personer klädda i traditionella romska kläder nekades att hyra i en tredjedel eller 22 av de besökta bensinstationerna. I de fall där testpersonen nekades hyra en bil skickades en reporter in för att förhöra sig om möjligheten att hyra – då fanns det tillgängliga bilar på stationerna.

Att romer diskrimineras borde dock inte vara en nyhet. Det skrivs, rapporteras och diskuteras det om med jämna mellanrum i samhällsdebatten. Uppmärksamheten leder dock inte till något synbart resultat. De djupt rotade fördomarna mot den romska minoriteten försvinner inte.

I betänkandet Romers rätt – en strategi för romer i Sverige från 2010, konstateras att "det råder en extrem och oförsvarbar exkludering av romer från alla delar av samhället". Att människor nekas något så enkelt som att hyra en bil enbart på grund av hur de klär sig, som Ekots rapportering visar, är ett tydligt exempel.

Företrädare för de bolag, Statoil och OKQ8, som Ekot riktat in sig på i sin granskning tar omedelbart avstånd från förfarandet. Det är överhuvudtaget inte acceptabelt säger Göran Lindblå, styrelseordförande för OKQ8, medan Ola Enquist, chef för svenska Statoils fullservicestationer, konstaterar att det är allvarligt och strider mot företagets policy.

Just ordet policy återkommer Enquist till gång på gång då han intervjuas i P1 Morgon. Han hänvisar bland annat till att alla nyanställda säljare får skriva under företagets policydokument där det framgår att företaget har nolltolerans mot diskriminering. Det är, om man ska tolka förfarandet snällt, naivt. Just så agerar ett företag som vill visa upp en snygg yta, utan att egentligen ta itu med problemen. För man ändrar inte i grunden attityder genom att låta en person skriva under ett papper som sedan glöms bort. Man ändrar attityder genom att aktivt arbeta med dessa frågor genom att ifrågasätta föreställningar om hur vissa grupper ter sig i vissa givna situationer.

Det är en lärdom som inte bara Statoil behöver dra. Det är något som de flesta borde ta till sig. För även i resten av samhället tenderar vi att ha en övertro till skrivna deklarationer som ett sätt att lösa problemet med fördomar och diskriminering. Men det är i vardagen som våra fördomar får utlopp. Det är i praktiken som vi måste förändra vår inställning. I denna process har vi alla ett ansvar.

Att våga säga ifrån när någon sprider fördomar, att våga bryta gamla tankemönster hos oss själva och framförallt ha modet att våga se varje person som den unika individ var och en av oss faktiskt är.


Annons
Annons
Annons