Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rätt saker i rätt ordning

/
  • Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble kan tänka sig en tysk folkomröstning om euron.

Dagens europeiska särboförhållande håller inte under tryck. Frågan är vad som kommer efteråt.

Annons

Den tyska tidningen Spiegel rapporterade förra veckan om att högt uppsatta politiker i landets regeringspartier, däribland finansminister Wolfgang Schäuble, umgås allt öppnare med planer på en folkomröstning om EU:s framtida utformning.

De västtyska grundlagsfäderna, med Hitlers förkärlek för folkomröstningar i färskt minne, tillät inte folkomröstningar i grundlagen. Undantag gjordes dock för folkomröstningar om den territoriella indelningen i förbundsländer, samt om att anta en ny författning, eftersom den västtyska grundlagen endast ansågs som ett provisorium i väntan på ett enat Tyskland.

Tyskland enades till slut, men att anta en ny grundlag för att ersätta en av världens bäst fungerande författningar var inte aktuellt. Men nu kanske en ny grundlag är den enda vägen framåt. 12 september ska den federala författningsdomstolen i Karlsruhe fatta beslut om huruvida den europeiska stabiliseringsmekanismen (ESM), den tänkta permanenta ersättaren till EU:s stabiliseringsfond, är förenlig med författningen. ESM ger euroländernas finansministrar stor makt att fatta beslut med långtgående konsekvenser för medlemsstaternas budgetpolitik, utan parlamentarisk kontroll.

Den tyska författningen fastslår att suveränitet endast kan överföras till EU så länge skyddet på EU-nivå för grundläggande fri- och rättigheter är jämförbart med det som återfinns i den tyska författningen. Den bestämmelsen faller under den så kallade "evighetsklausulen", som bestämmer att vissa paragrafer i författningen är så grundläggande att de helt enkelt inte får ändras. Om författningsdomstolen kommer fram till att ESM inte innehåller ett skydd för grundläggande fri- och rättigheter som är jämförbart med den tyska grundlagens, återstår bara att folkomrösta om en helt ny grundlag, eller att göra om ESM i grunden.

Bortom teknikaliteterna finns en bredare debatt. Det val euroländerna står inför handlar om att glida isär eller att integreras närmare. Dagens europeiska särboförhållande håller inte under tryck. Frågan är vad som kommer efteråt.

Framtidens EU måste innehålla större möjligheter till ansvarsutkrävande. Avgörande beslut om vår framtid kan inte fattas utan medborgarnas medverkan. Kommissionens ensamrätt på att lägga fram lagförslag måste avskaffas, i synnerhet eftersom det näst intill är omöjligt för medborgarna att ställa den till svars.

Sist och slutligen är EU till för att skydda demokratin, inte urholka den. Priset för att rädda euron kan inte bli att de avgörande besluten i framtidens EU fattas utan vår medverkan. Den tyska författningsdomstolens granskning av ESM må försinka hanteringen av eurokrisen, men rätt saker måste komma i rätt ordning.

David Ekstrand

Annons
Annons
Annons