Main logo
Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Investera i framtiden - investera i kultur!

Sociala investeringar i kulturen med särskild inriktning på barn och unga är viktiga. Det bidrar till både bättre uppväxtvillkor och bättre hälsa, skriver socialdemokraten Kenneth Westin, gruppledare i landstingets Regionala nämnd.

Annons

Kulturen har ett egenvärde i det goda samhället. Den skapar förutsättningar för en öppen och fri debatt. Den hjälper individen att vara skapande och humanistisk och den inspirerar till att tänka i nya banor.

Kulturen har en växande betydelse inom en rad tillväxtområden. Därigenom bidrar en kraftfull politisk satsning på kulturen – genom kultur i skolan, genom konstnärliga utbildningar med mera – till ett samhälle med kreativa och växande företag samt till fler entreprenörer.

Genom de satsningar en tidigare generation gjort på kulturen har vi i Sverige en unikt bred infrastruktur inom kulturen.

Den består av starka institutioner med många välutbildade kulturskapare i form av musiker, skådespelare, dansare, konstnärer, kulturpedagoger etc. i landets alla delar.

Förutom värdet i form av upplevelser och stärkt demokrati kan vi skörda frukterna av denna satsning i form av en stark kultursektor som gör sig gällande inom musiken, filmen, designen etc.

Sverige behöver ytterligare förstärka detta kulturella kapital. Dels för att vi som individer ska kunna hantera det allt mer globaliserade samhället vi lever i, men också för att kunna klara konkurrensen i världen inom samhällets alla sektorer.

Det innovativa Sverige som Socialdemokraterna nu lyfter fram måste innehålla en satsning på alla individer och deras förmåga att delta i ett framgångsrikt utvecklingsarbete.

En förutsättning för detta är en mycket bred satsning på kultur i skolan. Att använda de estetiska ämnena i den normala undervisningen, samtidigt som kulturskolan utvecklar de olika intressena och utmanar lusten hos eleverna, är viktigt för att ta tillvara alla människors skaparförmåga. Den borgerliga högeralliansens satsning på Skapande skola är alldeles för otillräckligt.

Sociala investeringar i kulturen med särskild inriktning på barn och unga är viktiga. Det bidrar till både bättre uppväxtvillkor och bättre hälsa.

Både mitt landsting här i Västernorrland och min kommun Sundsvall har ett stort ansvar när det gäller att öka möjligheterna för alla barn- och unga att ta del av och att kunna vara med i kulturaktiviteter oavsett ekonomiska och geografiska förutsättningar.

Vi kan med stor oro se hur barnfattigdomen påverkar barnens och ungdomars vardag. De ges inte samma möjligheter att kunna ta del av exempelvis avgiftsbelagda verksamheter. Med den politiska styrningen av högeralliansen som nu sker ser vi därför med stor oro på hur dessa viktiga frågor handläggs.

Det är också nödvändigt för en framgångsrik nation att fortsätta satsningen på den konstnärliga utbildningen, de stora institutionerna och den infrastruktur som byggts upp inom kulturområdet i alla regioner.

Genom en medveten ökad satsning på kulturen genererar också detta en ökad sysselsättning både vad det gäller renoveringar av anläggningar i form av lokaler och institutioner och direkt i de olika kulturverksamheterna.

Utöver detta måste en ansvarig socialdemokratisk kulturpolitik också använda folkbildningen för att ge alla människor chans att växa och utvecklas var och en efter sin förmåga.

Den förändring som samhället står inför kan bara mötas av individer som känner sin egen styrka och trygghet att få delta i en gemensam utveckling. En sådan satsning är också nödvändig för att hålla ihop ett samhälle, som för närvarande håller på att gå sönder av ojämlikhet och bristande solidaritet.

Kenneth Westin (S)
Gruppledare i Regionala nämnden i landstinget Västernorrland

Annons
Annons
Annons