Main logo
Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skärpta krav på skolbibliotek

Annons

Minst var tredje skola står utan ett bemannat skolbibliotek. Bland beslutsfattare råder förvirring om hur den nya skollagens paragraf om skolbibliotek ska tolkas. Men det finns riktlinjer på Skolinspektionen som aldrig publicerats. Enligt den nya skollagen ska alla elever i kommunala och fristående skolor ha tillgång till skolbibliotek. Rektorer och skolchefer undrar följaktligen vad som egentligen menas med ”skolbibliotek” och hur ”tillgång” definieras.

Än finns inga besked på Skolverkets eller Skolinspektionens hemsidor. Utvecklingen har snubblat på startlinjen vilket inte hade behövt ske. Skolinspektionen fastställde redan den 30 maj riktlinjer för skolbibliotek. Vi citerar ur promemorian:

" Sammanfattningsvis ställer Skolinspektionen följande krav för att eleverna ska anses ha tillgång till skolbibliotek:

1. Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller i anslutning till dessa.

2. Biblioteket används kontinuerligt som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna”

"Eleverna ska alltså ha tillgång till ett bibliotek som är anpassat till och en del av deras utbildning, det vill säga i normalfallet ett bibliotek i skolenhetens lokaler."

Kort sagt: Skolhuvudmän som bara erbjuder eleverna obemannade bokrum utan någon aktiv roll i skolans undervisning, eller hänvisar till spridda besök på ett folkbibliotek, lever inte upp till lagens krav. De kommer att få kritik vid nästa tillsyn.

Vi uppmanar skolpolitiker, skolchefer, rektorer och lärare att noga studera Skolinspektionens riktlinjer för skolbibliotek. Nationella Skolbiblioteksgruppen och Svensk Biblioteksförening har nyligen sänt ut dem till landets alla kommunala och fristående skolor. Nu publiceras de även på våra organisationers webbplatser.

Bodil Alvarsdotter, ordförande, Biblioteket i Folkhögskola & Folkbildning Jöran Enqvist, ordförande, Sveriges Läromedelsförfattares Förbund Fredrik Ernerot och Elisabeth Söderling, Sveriges skolbiblioteksföreningar Christina Green, ordförande, Lärarförbundets ämnesråd för lärarbibliotekarier Carl Axel Gyllenram, ordförande, Författarcentrum Riks Jan Hansson, chef, Svenska barnboksinstitutet Madeleine Hjort, ordförande, Nationella Skolbiblioteksgruppen Åsa Lind, ordförande, Svenska Barnboksakademin Niclas Lindberg, generalsekreterare, Svensk Biblioteksförening Karin Linder, ordförande, Dokumentation, Information och Kultur (DIK) Adam Nilsson, Sveriges skolbibliotekscentraler Kerstin Olsson, ordförande, Sveriges Länsbibliotekarier Gunnel Olsson, Svensk biblioteksförenings verksamhetsgrupp för skolbibliotek Jan Ristarp, ordförande, och Kalle Güettler, Sveriges Författarförbunds biblioteksråd Mats Söderlund, ordförande, Sveriges Författarförbund Bror Tronbacke, direktör, Centrum för Lättläst

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons
Annons
Annons