Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ostkustbanan avgörande

/

Annons

I både Västernorrland och Gävleborg finns en enighet över partigränserna om att det snarast behövs satsningar på utökad kapacitet för Ostkustbanan, järnvägen Gävle-Härnösand.

Botniska korridoren är basen i landets primära gods- och råvarutransportstråk och löper genom Norrlandskusten och Finland. Stråket är helt avgörande för näringslivets och samhällets utveckling i Norrland, samt även mycket betydelsefullt för övriga Sverige och Europa. Befintliga kapacitetsbrister för gods- och persontrafiken på flera delsträckor utgör allvarliga hot mot utvecklingen.

Sträckan Gävle-Sundsvall-Härnösand är idag en påtaglig flaskhals med stora kapacitetsproblem. Redan nuvarande situation medför betydande svårigheter för befintlig trafik, med kraftiga restidsförsämringar. Det finns för närvarande inga möjligheter att öka och utveckla tågtrafiken, vilket står i tvär kontrast till de prognoser som visar på stora trafikökningar de kommande åren.

Denna sträcka är av stor strategisk betydelse och är avgörande för tågtrafiken och dess utveckling i hela norra Sverige; det vill säga hela botniska korridorens funktion som en nationell och europeisk transportled.

Om inte kapaciteten förbättras avsevärt på Ostkustbanan innebär det att de ökande transportmängderna av råvaror och gods från norra Sverige får stora svårigheter att komma vidare till södra Sverige och övriga Europa. Samtidigt försämras förutsättningarna ytterligare för person- och godstågstrafiken, som är mycket betydelsefull för Västernorrlands samhällsutveckling.

För att öka kapaciteten finns beslut om att öka antalet mötesplatser på banan mellan Gävle och Sundsvall. Men det räcker inte för att möta den framtida trafikökningen som bland annat öppnandet av Botniabanan fört med sig. Risken är också att de positiva effekterna av Botniabanan endast delvis realiseras om Ostkustbanan förblir enkelspårig länge till. Med ytterligare några mötesstationer sväljer sträckan i bästa fall ytterligare ett tiotal tåg per dygn, men då ökar också restiden. Därför är dubbelspår den enda hållbara lösningen. Ett dubbelspår skulle inte bara radikalt minska restiden utan även ta tre gånger mer trafik än ett enkelspår.

Vårt mål är att Ostkustbanan mellan Gävle och Härnösand har ett dubbelspår färdigt senast år 2025. Vi är många som förväntar oss en satsning i den riktningen när regeringen i höst framlägger infrastrukturpropositionen i sin helhet.

Gruppledare Landstinget Västernorrland

Hans Hedlund (C)

Ingeborg Wiksten (FP)

Sverker Ågren (KD)

Bengt Sörlin (M)

Eva Andersson (MP)

Linnéa Stenklyft (S)

Gun Enquist-Öhman (SJVP)

Claes Stockhaus (V)

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons
Annons
Annons