Main logo
Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mittuniversitetet – en utvecklingsmotor

/

Annons

Människors möjligheter på arbetsmarknaden avgörs idag av deras utbildning och kompetens. Kunskapskraven ökar i de flesta yrken, gamla jobb försvinner och nya tillkommer. Därför behöver vi ha möjligheter att studera också senare i livet.

Idag är det svårt att komma in på arbetsmarknaden utan gymnasiebetyg. Då är det viktigt att alla unga slutar skolan med godkända betyg och att alla har möjlighet att söka sig till högre studier. De som har hoppat av skolan måste få hjälp till att fullfölja sina studier.

Många företag saknar idag arbetskraft med rätt kompetens, fast arbetslösheten – framför allt bland unga – är stor. Det innebär att vi måste satsa på utbildning. Utbildning är den enskilt viktigaste insatsen för att stärka Sveriges konkurrenskraft, skapa nya jobb och bekämpa arbetslösheten.

De nya universiteten och mindre högskolorna är viktiga i arbetet att höja kompetensen i landet. Därför är det angeläget att de kan växa och utvecklas. De behövs för att bryta den sociala snedrekryteringen till den högre utbildningen. Att det finns en högskola på nära håll, uppmuntrar unga från studieovana hem att ska söka sig till fortsatta studier.

Högskolorna har också en stor betydelse för jobben och framväxten av nya branscher. En fortsatt utbyggnad av högskolor och universitet genom fler studieplatser och större resurser till forskning är därför nödvändig.

Mittuniversitetet har visat hur viktig en högskola är för den regionala utvecklingen. I Östersund bedrivs bland annat utbildning och forskning inom idrottsvetenskap i samarbete med Vintersportcentrum. Detta har lett till företagsutveckling inom området. I Västernorrland bedriver Mittuniversitetet forskning i samarbete med skogsindustrin, vilket stärker tillväxten inom näringen.

Idag går utvecklingen inom utbildningsområdet åt fel håll. Regeringen minskar kraftigt anslagen till gymnasieskolan och till vidareutbildning av lärare. Nya högskolor och universitet förlorar utbildningsplatser till gamla. De har också svårt att stärka forskningen, eftersom det saknas kontinuitet i resursfördelningen.

Socialdemokraterna och LO anser att tider av arbetslöshet ska användas för att bygga upp framtidstron och kompetensen i landet. Under 90-talskrisen genomfördes Kunskapslyftet, som höjde utbildningsnivån och därmed kompetensen hos tiotusentals anställda. Dessutom fick lika många arbetslösa jobb som vikarie under studietiden och på så sätt nyttig erfarenhet av arbetslivet.

Det är Socialdemokraterna som har byggt upp de regionala högskolorna, just i syfte att bereda fler möjligheter till studier och för att stärka den regionala tillväxten. Den politiken behövs också idag. Vi som är aktiva i Socialdemokraterna och i fackföreningsrörelsen är övertygade om att vi bekämpar arbetslösheten bäst genom att investera i kunskap, inte genom att sänka löner.

Eva Sonidsson

ordförande för Socialdemokraterna i Västernorrland

Anna-Caren Sätherberg

ordförande för Socialdemokraterna i Jämtland

Karin Näsmark

ordförande för LO-distriktet i Mellersta Norrland

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons
Annons
Annons