Main logo
Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

I hälso- och sjukvårdsnämnden lyser bypolitiken med sin frånvaro

Annons

Den första januari 2011 fick jag förtroendet att leda landstingets nya Hälso- och sjukvårdsnämnd. Tidigare hade alla beslut som rörde hälso- och sjukvården fattats av landstingsstyrelsen. Men under 2010 hade dåvarande förtroendevalda enats om att inrätta två nya politiska organ som skulle koncentrera sig på var sin del av sjukvården: Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden och Hälso- och sjukvårdsnämnden. Den senare fick ansvaret för specialistvården, dvs. länets tre sjukhus, Rättspsykiatriska kliniken och Hörselvården.

Hälso- och sjukvårdsnämndens främste uppgift var att ena det splittrade länet, att tillförsäkra alla medborgare en god, säker och jämlik vård med hög tillgänglighet och kostnadseffektivitet och att återställa medborgarnas förtroende för landstinget. Trots att specialistvården i vårt landsting sedan länge hållit hög kvalitet och på enstaka områden till och med var – och fortfarande är – bäst i landet, knäcktes förtroendet för den i och med de skandalomsusade besparingarna 2009 – 2010. Skandalomsusade inte för att de genomfördes utan för hur de genomfördes, inte minst på länssjukhuset under 2010. Efterverkningarna märks fortfarande på sina håll. Förtroende är lätt att rasera, men tar år att bygga upp igen.

Det första som den nya Hälso- och sjukvårdsnämnden gjorde var att skapa grunden för en omfattande förändring av sjukhusens organisation. Stuprören och skyttegravarna mellan sjukhusen skulle bort, specialistvården skulle hålla samma höga kvalitet i hela länet och vården skulle samordnas. Det redan påbörjade systematiska förbättringsarbetet inom sjukhusen med smidigare och mer patientfokuserade arbetsprocesser (lean healthcare) gavs hög prioritet och landstingsstyrelsen avsatte tio miljoner kronor extra enbart för detta ändamål.

Tillsammans med en mycket kompetent tjänstemannaledning vidareutvecklades nämndens planer och går nu i mål. Den organisationsförändring som en enig Hälso- och sjukvårdsnämnd beslutade om i förra veckan och som även omfattar sammanslagning av de tre sjukhusen till en enda förvaltning, är förankrad i verksamheterna, facken och brukarorganisationer. Vi ser nu fram emot samma beslut i landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige om ett par veckor. Blir det ett positivt beslut, har landstinget kommit till första anhalten på en lång resa från gammalmodig, ineffektiv och kostsam styrning av specialistvården till sammanhållen, kostnadseffektiv, länsövergripande styrning.

Jag vill härmed tacka Hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter och ersättare, alla partier, för det arbete de har gjort hittills. Naturligtvis är majoriteten och oppositionen i nämnden inte alltid överens om allt. Men det är en förmån att få leda en nämnd där den destruktiva bypolitiken lyser med sin frånvaro, där både majoritetens och oppositionens företrädare bidrar med konstruktiva förslag och där alla besjälas av en vilja att åstadkomma en god sjukvård för hela länets befolkning.

Jacomina Beertema (M)

Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons
Annons
Annons