Main logo
Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Barn skall vara som fridlysta blommor

Annons

Vad ska vi göra och hur ska vi hjälpa alla dessa 100 000-tals barn som far illa och känner fruktan hos sina fäder.

Jag menar de fäder som har misshandlat barnens mödrar, som mödrarna nu lyckats ta sig loss ifrån och som barnen nu tvingas vistas längre eller kortare tid hos. De fäder som inte älskar sina barn. Men som använder barnen som vapen mot den kvinna de aldrig kan förlåta. För hon gjorde det oförlåtliga, hon tog ifrån mannen det enda som var det viktiga för honom. Hon tog ifrån honom makten över hennes liv.

Men nu har han vapnet och det är barnen. Om han behandlar och kränker och utsätter barnet för riktigt stor ondska kommer han åt mamman. Han har lagen på sin sida, för han är ju far. Föräldrarätten är stark. Rätten att vara far kan man inte ta ifrån honom, men den rätten innebär inte att han får fortsätta att plåga, i det här fallet barnen.
Hur ska man kunna begära att sårade, kränkta, slagna, hånade små barn skall kunna känna människokärlek till dem som inte ställde upp och hjälpte barnen när de var små och hjälplösa.

Vi är många i det här landet som arbetar i det tysta för att stötta, lyssna och hjälpa dessa barn. Men myndigheter och domstolar har också en skyldighet att lyssna på barnen.

Vad är barnkonventionen till för? Är den till för barn eller är den bara en önskedröm utan värde? Barn skall höras i allt som berör dess person. Barn skall visas aktning och respekt.

Det är vuxna människors ansvar att se till det som är bäst för barnen.Det är ingen tävling i en domstol om vilken sida som ska segra.

Öppna ögonen alla ni som förstår när ett barn far illa. Varje litet barn är en gåva. Det föddes inte ledset, skrämt och sårat, det föddes med tillit.

Barnet har också rätten att bli buret av sina föräldrar. Klarar inte föräldern detta utan låter barnet bära sig själv vid umgänge och vid umgänget inte ha någon att lita till. Gör då ett stopp. Låt barnet få bestämma om eller när och hur umgänge skall ske. Lyssna på barn, försök förstå, respektera. Det är vad vi vuxna har ett ansvar att göra.

Låt oss ha barn som mår bra i Sverige. Satsa inte bara på pengar, satsa på människan och på barnen. Så att vi en gång med rent samvete kan säga. Vi såg, vi förstod och vi gjorde allt för er och vi gjorde det av kärlek.ANHÖRIGGRUPPEN MOT
FYSISKT/PSYKISKT PARTNERVÅLD
LARS GUNNAR FRÅNLIUND

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons
Annons
Annons