Main logo
Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Agerar man i samförstånd?

Annons

I J-O Häggströms insändare 29/9, besvaras min fråga, försäljning av föräldrahem är satt i system. Tack för svar! Häggström ger klartecken till förvaltare, i egenskap av överförmyndare, citat: ”att cirka 25 fastigheter eller bostadsrätter per år får säljas. Anhöriga får alltid komma med synpunkter. Där inte anhöriga går att nå, trots rekommenderade brev och polishandräckning, går det inte att få den anhöriges samtycke. "Slut citat.

I vilken utsträckning söks samförstånd med anhöriga i första hand? När arvingar inte vill sälja föräldrahemmet backar då överförmyndaren -förvaltaren? Av insändaren framgår att överförmyndaren kan begära stöd av polisen, om anhöriga motsätter sig försäljning. Vem vågar hävda sin rätt? Det som är privat egendom i juridisk mening övergår med detta förhållningssätt till överförmyndaren - förvaltare. En central fråga är vad fakturor för utförda förvaltartjänster kostar berörda äldre, 1000 kr/timmen? Utgår särskild ersättning till förvaltare om en fastighet försäljs? Sker försäljning även i de fall det finns testamente? Den reviderade avgiftsmodellen i omsorgen som antogs i kommunfullmäktige 2011-11-28 anger färdriktning både vad gäller banktillgodohavanden och egendom. Vilken form av tillgångar och till vilket värde får personen/makar ha? J-O Häggström skriver i insändaren"...det är försäljningar där ägaren inte kommer att flytta ...från ett särskilt boende tillbaka till sin fastighet."

Äldre har flyttats från sin fastighet till plats i särskilt boende av förvaltare utan anhörigas vetskap. Vuxna barn tillskrivs enbart personligt ansvar för sin mor/far, vad det nu innebär? Därmed ”frigörs” egendom att säljas. I avgiftsmodellen finner man följande: Personens permanentbostad räknas inte som tillgång. Inte heller om personen bor i särskilt boende och make/maka bor kvar i den permanenta bostaden. Andra fastigheter än permanentbostad räknas som tillgång om dess taxeringsvärde överstiger två prisbasbelopp, 85 600 kronor.(2011).

Varför uppträder företrädare för kommunen på detta maktfullkomliga sätt gentemot dess invånare? Fullt friska, ansvarstagande anhöriga, omyndigförklaras indirekt genom bemötandet och anses inte kapabla att ansvara för föräldrahem- och föräldrars ekonomi. Ordföranden för Alzheimersfonden, Stefan Sauk, anser att det inte finns ett land i världen som är mer ålderfascistiskt än i Sverige. Tyvärr anser jag mig tvungen att instämma!

EVA GIDLUND

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons
Annons
Annons