Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hägglund: "Spännande tankar"

Lägg ned Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Statens folkhälsoinstitut samt nio andra statliga myndigheter.
Ersätt dem med fyra nya myndigheter.

Annons

Lägg ned Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Statens folkhälsoinstitut samt nio andra statliga myndigheter. Ersätt dem med fyra nya myndigheter, föreslår statens utredare.

Spännande tankar, säger socialminister Göran Hägglund (KD).

Det är Stefan Carlsson, utredare för statens vård- och omsorgsutredning, som på DN debatt skriver att det skulle förenkla för vården och omsorgen om myndigheterna lades ned.

I dag arbetar 2 500 personer på de aktuella myndigheterna. Min uppfattning är att 20 procent av dem, 500 tjänster, kan sparas in, säger Carlsson till Barometern.

En av de fyra nya myndigheterna ska ansvara för kunskapsspridning, en annan för tillsyn och inspektion. Tillsynen får också ökade resurser, enligt Stefan Carlssons förslag.

En tredje myndighet ska ansvara för gemensamma IT- och kommunikationslösningar medan den fjärde myndigheten ska bevaka och analysera den övergripande utvecklingen av hälsa, funktionshindersfrågor, vård och omsorg. Denna uppdelning gör det enklare hantera dagens och morgondagens frågor, skriver Carlsson på DN Debatt och avslutar: "Nu hoppas jag att regeringen har modet och kraften att också genomföra utredningens förslag."

Socialminister Göran Hägglund (KD) kommenterar förslaget till TT:

Spännande tankar och många viktiga delar som man belyser, bland annat detta med en skarpare tillsyn. Jag tror mycket på tanken att tillsynen ska vara en separat enhet, avskild från annan verksamhet. Det är principiellt viktigt för att kunna göra självständiga bedömningar.

Han förutser samtidigt att förslaget kommer att möta motstånd.

Den som slår vakt om det som redan finns är mer engagerad än den som ska överblicka fördelarna med en förändring. Vi kommer självklart att lyssna på remissinstanserna, säger Hägglund.

Men, fortsätter han, utredningen hade inte tillsatts om regeringen inte sett behovet av en översyn.

Allt eftersom åren går tillkommer nya myndigheter och nya funktioner och det är viktigt att då och då göra en översyn för att se om vi har den optimala strukturen, säger Göran Hägglund.

De berörda myndigheterna på vård- och omsorgsområdet har i dag 2 500 anställda, varav 1 100 på Socialstyrelsen. Enligt utredaren Stefan Carlsson skulle var femte tjänst, 500 stycken, kunna sparas in.

Kan man göra kostnadsbesparingar tror jag att det framför allt skulle ligga i att man delvis har kommit att överlappa varandra och fått stora administrativa kostnader. Men detta får vi pröva under resans gång. Det är inte så att det saknas arbetsuppgifter, säger Göran Hägglund.

Han förutser samtidigt att förslaget kommer att möta motstånd.

Den som slår vakt om det som redan finns är mer engagerad än den som ska överblicka fördelarna med en förändring. Vi kommer självklart att lyssna på remissinstanserna, säger Hägglund.
Annons
Annons
Annons