Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Drömmen om cafélivet får unga kvinnor att flytta

/
  • Lars Gunnar Rönnqvist menar att unga kvinnors utflyttning från länet får en lång rad konsekvenser för samhället.

Brister i Västernorrlands jobb- och utbildningsutbud är den främsta orsaken till den stora utflyttningen av unga kvinnor från länet. Bara hälften återvänder senare i livet. Det här får effekter i hela samhället. Nu ska länsstyrelsen med forskares hjälp göra något åt saken.

Annons

Glesbygdsdominerade områden och regioner i industriell omvandling har problem med nettoutflyttning av unga kvinnor. Alltså att fler flyttar från än till området. För ett par år sedan fick Västernorrland ett erbjudande från den östtyska utflyttningsregionen Sachen-Anhalt, sydväst Berlin, om att delta i ett projekt för att skapa mer kunnande i frågan om utflyttning av kvinnor mellan 18 och 24 år.

– Det leder till en rad effekter som berör många delar av samhället, säger Lars Gunnar Rönnqvist som är planeringsdirektör på länsstyrelsen.

Till exempel kan inte arbetsgivare få den arbetskraft som behövs. Det här leder till en obalans på arbetsmarknaden vilket får ekonomiska konsekvenser. Den stora utflyttningen av unga kvinnor riskerar att leda till en ond cirkel med minskade intäkter i kommunerna, vilket leder till sämre service vilket leder till att ännu fler flyttar.

Om unga kvinnor flyttar leder det också till sociala obalanser och ökade sociala problem.

Med den tyska regionen Sachen-Anhalt som samordnare bildade Västernorrland, tillsammans med två ungerska regioner och Kainuuområdet i östra Finland projektet Semigra. Till projektet knöts en forskargrupp som i Sverige representerades av KTH i Stockholm.

Benägenheten att flytta handlar om komplexa drivkrafter. Som möjligheten till ett bättre självförverkligande och karriär som unga kvinnor ser i storstaden. En anledning till att fler kvinnor flyttar är att de vill mer än männen och har större mål i livet.

– Unga kvinnor är egentligen mer driftiga. De ser studierna som en biljett att flytta, säger Gunnar Holmgren som jobbar med program och analys på länsstyrelsen. I unga år ser de inte sina livsmöjligheter här.

En annan sak som särskiljer de unga kvinnorna från männen är drömmen om cafékulturen, framförallt som en mötesplats.

– Forskare ser det som en indikation för en önskan om en urban och modern livsstil, säger Holmgren.

Om man ska få ökad befolkning, då gäller det att ge unga generationer bättre förutsättningar. Rönnqvist och Holmgren menar att forskningen ska leda till fördjupade insikter i de svåra frågorna om unga kvinnors utflyttning.

– Utan invandringen skulle vi ha minussiffror, men om man tittar på utflyttning av yngre kvinnor så flyttar bara hälften tillbaka, säger Holmgren.

– En väldigt viktig och lite skrämmande fråga är att det finns en kultur mot de som kommer från andra håll. Välkommandekulturen kunda vara bättre så att de som flyttar hit får en snabbare social förankring, säger Rönnqvist.

En faktor för återflytt som många män saknar, till skillnad från kvinnorna är medvetenheten om kommande föräldraskap.

– Kvinnor är mer benägna än män att värdera närhet till familj och vänner när det gäller återflytt, därför gäller det för kommunen att ha bra kontakt med de som flyttat, säger Rönnqvist.

Det är viktigt att man talar om vilka förtjänster kommunen har och hur det faktiska livet ser ut, menar han. Så att inte de som stannar kvar betraktas som losers. Han tror inte det är alldeles lätt att stoppa utflyttningen, vilken till stor del beror på i vilken riktning samhällsutvecklingen går.

– Vi skulle vara naiva om vi tror att vi kan hejda det. Men vi kan ge en mer nyanserad bild. För Västernorrland har något att tillföra, vi har natur och vi har resurser och vi är framåtsyftande. Hela landet behövs och allt positivt händer inte i storstäderna.

Annons
Annons
Annons