Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Beroendet i sig kan utlösa känslan"

/

En anställd blir förälskad i en elev på ett behandlingshem för sluten ungdomsvård. En ovanlig men långtifrån unik företeelse, säger psykolog Michael Edholm.

– Beroendet i sig kan utlösa känslan, det är en väldigt speciell situation, säger han.

Annons

Lärare och elev, fängelsevakt och fånge, vårdare och patient. Att förälskelse – eller andra, djupt personliga, relationer – kan uppstå ur beroendeförhållanden är sedan länge känt.

– Däremot blir det en speciell situation när den ena parten faktiskt sitter i förvar och inte kan ta sig därifrån. Eleven är fullständigt beroende av den anställdes välvilja även om hon eller han inte nödvändigtvis uppfattar det själv, säger Michael Edholm.

– Och beroendet i sig kan utlösa känslan hos båda parter. Man börjar prata, får förståelse för den andra personen, vad den varit med om och fått utstå. Känslan uppstår inte på en gång utan växer fram över tid.

Situationen präglas också mycket av hur vårdaren hanterar det hela. Kanske befinner han eller hon sig i en kris och söker nya vägar i livet.

– Då är det lätt att läsa in andra saker i relationen. Befinner man sig dessutom i ett sammanhang där man ibland umgås 24 timmar om dygnet är det lätt att saker och ting ställs på sin spets. Även i professionella sammanhang är det individen som i slutänden avgör hur social man kan vara med eleverna, säger Michael Edholm.

Elevens bakgrund är också avgörande. Har hon eller han utnyttjats sexuellt, kanske våldsamt? Vad är syftet med de sexuella handlingarna – är utlämnandet av den egna kroppen ett självskadebeteende? Är sex en slags byteshandel, för att få något tillbaka?

– Även den anställdes bakgrund, nuvarande livssituation och etiska utgångspunkt spelar roll, konstaterar Michael Edholm.

– Skillnaden mellan pseudokänslor och känslor är också relevant. Det man upplever som förälskelse kan vara något annat. Och jämför man sedan förälskelse och kärlek – ja, det är ju en väldig skillnad.

Det viktigaste i sammanhanget är att personalen har kunskap om – och förståelse för – de relationer som kan utvecklas.

– Ju mer medveten personalen är, och ju oftare man tar upp problematiken, desto bättre är arbetsplatsen skyddad. Och det är väldigt viktigt att det kommer upp när det är i sin linda, innan det har hunnit utvecklas. Att inte ta upp det kan ses som ett yrkesmässigt oskickligt beteende.

Regler och gränser måste respekteras och upprätthållas av vårdpersonalen. Handledning, rollspel och diskussion i arbetsgrupper är viktigt.

– Psykisk beredskapsträning, så att man förstår vad som händer när det händer, säger Michael Edholm.

Han gör en liten paus innan han fortsätter:

– Å andra sidan är det en omöjlig ekvation att säga "ni får inte vara kära i varandra". Men om båda är samhällsmedborgare i en icke-sluten miljö är sannolikheten väldigt liten att det händer.

Att ha ett förhållande med en person i beroendeställning är regelmässigt tabu inom flera yrkesgrupper – inte minst psykologer. Icke desto mindre gifte sig till exempel Sigmund Freud med en av sina gamla patienter.

– Det finns flera exempel, ingen regel utan undantag. Men just i relationen mellan psykolog och patient berättar man i allmänhet ytterst lite om sig själv. Jag är inte intressant, det är ju patienten det handlar om.

När det gäller Vemyrafallet kan paralleller dras till det så kallade Stockholmssyndromet, där kidnappade personer utvecklar en relation till kidnapparna, tar deras parti – och kanske till och med blir förälskade.

– Det finns likheter, även om det känns främmande att se Vemyra som en "kidnappare", säger MIchael Edholm.

– Vi måste se en skillnad i vad enskilda anställda misstänks för och resten av personalen, som drivs av ett patos där de arbetar för att hjälpa och stötta. Det måste med eftertryck sägas att Vemyra fungerar mycket bra och personalen inte får se sig själva som misstänkta.

Det är ofta en individ som felar – men gruppen som får stå vid skampålen.

– Hur försiktig och noga man än försöker vara, så kan det ske. Det viktiga är att ta till sig erfarenheten och försöka se till att det inte upprepas, säger Michael Edholm.

Annons
Annons
Annons